Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
1 december 2011
E-011214/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Barbara Matera (PPE) , Mario Mauro (PPE) , Roberta Angelilli (PPE) , Guido Milana (S&D) , Debora Serracchiani (S&D) , Vincenzo Iovine (ALDE) , Silvia Costa (S&D) , Licia Ronzulli (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Lorenzo Fontana (EFD) , Potito Salatto (PPE) , Salvatore Tatarella (PPE) , Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) , Magdi Cristiano Allam (PPE) , Fiorello Provera (EFD) , Giancarlo Scottà (EFD) , Mario Pirillo (S&D) , Vittorio Prodi (S&D) , Oreste Rossi (EFD) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Francesca Balzani (S&D) , Crescenzio Rivellini (PPE) , Giovanni La Via (PPE) , Salvatore Iacolino (PPE) , Aldo Patriciello (PPE) , Andrea Cozzolino (S&D) , Andrea Zanoni (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Clemente Mastella (PPE) , Elisabetta Gardini (PPE) , Giommaria Uggias (ALDE) , Niccolò Rinaldi (ALDE) , Gianni Vattimo (ALDE) , Amalia Sartori (PPE) , Lara Comi (PPE) , Roberto Gualtieri (S&D) , Marco Scurria (PPE) , Gianluca Susta (S&D) , Erminia Mazzoni (PPE) , Claudio Morganti (EFD) , Carlo Casini (PPE) , Francesco Enrico Speroni (EFD) , Antonello Antinoro (PPE) , Rosario Crocetta (S&D) , Alfredo Antoniozzi (PPE) , Mara Bizzotto (EFD) , Alfredo Pallone (PPE) , Paolo De Castro (S&D) en Paolo Bartolozzi (PPE)

 Betreft: Overstromingen in Italië
 Antwoord(en) 

In de afgelopen weken is heel Italië herhaaldelijk getroffen door noodweer. De regio's Ligurië, Piëmont, Toscane, Veneto, Calabrië, Sicilië, Apulië en Basilicata zijn zwaar getroffen door overstromingen en wateroverlast. Het zware noodweer heeft grote sociaal-economische schade veroorzaakt in de getroffen gebieden.

Veel burgers zijn hun huis kwijtgeraakt. Hele dorpen zijn geëvacueerd. Spoortrajecten en wegen zijn onbruikbaar geworden door aardverschuivingen.

Tot de getroffen gebieden behoren regio's die goeddeels afhankelijk zijn van de landbouw en het toerisme, met alle sociaal-economische gevolgen van dien. Er is natuurschoon verwoest en internationaal erkend landschappelijk erfgoed verloren gegaan.

Wij vragen de Commissie het volgende:

Is zij voornemens het Solidariteitsfonds van de Europese Unie aan te wenden, en zo ja hoe, zodat de getroffen gebieden de gewone gang van zaken zo snel mogelijk kunnen herstellen?
Wat wil zij mede in het licht van de mededeling „Naar een krachtigere Europese respons bij rampen” doen om de rampenvoorkoming en het systeem van alarmfasen te verbeteren en om rampentrainingen en -oefeningen te bevorderen, evenals de uitwisseling van deskundigen en samenwerkingsprojecten die experimenteren met nieuwe methoden waarmee rampen beter kunnen worden voorkomen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 180 E van 21/06/2012
Laatst bijgewerkt op: 5 december 2011Juridische mededeling