Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English (επιλεγμένο)
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

Parliamentary questions
26 January 2012
E-000616/2012
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nigel Farage (EFD)

 Subject: The purchase of German and French military hardware
 Answer(s) 

Will the Commission comment on the purchase of German and French military hardware (submarines, jets, frigates etc) by the Greek authorities following the next tranche of the Greek bailout?

Are these arms purchases part of the conditions for the bailout, as widely reported? Do they amount to state aid from France and Germany to French and German manufacturers via the bailout mechanism and the Government of Greece?

Can the Commission comment on whether it feels that military spending is a suitable priority for the Greek Government, given the impact of the financial crisis on the Greek economy and society at large?

 OJ C 199 E, 11/07/2013
Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου