Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar (kiválasztva)
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamenti kérdések
2012. február 14.
E-001428/2012
Írásbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Michael Cashman (S&D) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Göncz Kinga (S&D) , Gurmai Zita (S&D) , Tabajdi Csaba Sándor (S&D) és Baroness Sarah Ludford (ALDE)

 Tárgy: Az új magyar egyházi törvény és annak összeegyeztethetősége az EU egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályaival
 Válasz(ok) 

Magyarországon a közelmúltban lépett hatályba a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, amely úgy rendelkezik, hogy „[a]z egyházi intézmény világnézeti szempontból elkötelezett, így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésénél, fenntartásánál és megszüntetésénél a sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek határozhatók meg” (12. § (2)).

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével összevetve úgy tűnik, hogy ez a széles hatáskörű rendelkezés jelentősen megnöveli bizonyos munkáltatók abbéli mozgásterét, hogy teret adhassanak a megkülönböztetésnek. Úgy tűnik, hogy a fent említett törvény különösen:

figyelmen kívül hagyja a 2000/78/EK irányelvben előírt „fontos, törvényes és igazolt alkalmazási feltételek” kritériumát, és
a kivételek körét kiterjeszti a valláson és meggyőződésen kívüli területekre is, ami ellentétes a 2000/78/EK irányelvvel.

A fentiek fényében tud-e a Bizottság részletes magyarázattal szolgálni a tekintetben, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény összhangban van-e az európai uniós joggal, és ezen belül is a 2000/78/EK irányelvvel? Amennyiben nincs összhangban, szándékában áll-e a Bizottságnak jogi eljárást kezdeményezni annak elérése érdekében, hogy e szöveg megfeleljen az uniós vívmányoknak?

A kérdés eredeti nyelve: ENHL C 211 E, 25/07/2013
Utolsó frissítés: 2012. február 17.Jogi nyilatkozat