Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
15. toukokuuta 2013
E-005400-13
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe:  EU:n uusi tietosuojalainsäädäntö uhka sukututkimukselle
 Vastaus 

Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2012 laajan ehdotuksen EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamiseksi (ns. yleinen tietosuoja-asetus sekä tietosuojadirektiivi). Tietosuojapaketti keräsi parlamentissa yhteensä yli 4 000 tarkistusta, mikä kertoo tyytymättömyydestä komission ehdotusta kohtaan. Silti lainsäädäntöprosessia kiirehditään, ja se halutaan saada päätökseen vielä nykyisen parlamentin aikana.

Sukututkimuksen kannalta keskeinen vaatimus yleisessä tietosuoja-asetuksessa on suostumuksen edellyttäminen henkilötietojen kohteelta (7 artikla sekä historiantutkimuksen osalta 83 artikla).

Suostumuksen edellyttäminen olisi sukututkimuksen kannalta täysin kohtuuton vaatimus. Arviolta vain noin 10 % henkilöistä täydentää henkilötietojaan tai ylipäänsä edes ilmoittaa suostumuksestaan tietojen rekisteröimiseksi sukututkimustarpeisiin. Näin ollen suostumuksen vaatiminen edellyttäisi 90 %:n tietojen poistamista sukurekisteristä ja mahdollistaisi vain murto-osan tietojen esittämisen julkaistavissa sukukirjoissa.

Suostumuksen vaatiminen johtaisi sukukirjojen tekemisen rajoittamiseen vain kuolleiden henkilöiden tietoihin, mikä taas johtaisi kyseisten hankkeiden kannattamattomuuteen ja sukukirjojen julkaisujen loppumiseen.

Sukututkimusrekisteriin merkittävien henkilöiden yksityisyyden suojan tarpeen tulisi olla tasapainossa sukututkimusharrastuksen tarpeiden kanssa. Hätiköityjä ratkaisuja ei pitäisi tehdä eikä lainsäädännön laatua riskeerata.

— Onko komissio pohtinut tietosuojalainsäädäntömuutosta laatiessaan sen vaikutusta sukututkimukselle? Entä harkitseeko komissio vaikutustenarvioinnin laatimista ehdotettujen muutosten vaikutuksesta sukututkimukselle?

— Miten komissio aikoo mahdollistaa, että sukututkimuksen teko ja sukukirjojen julkaisu on jatkossakin mahdollista myös elossa olevien henkilöiden osalta?

— Mikä on komission näkemys siitä, helpottaisiko delegoitujen säännösten antaminen henkilötietojen käsittelystä mm. historiallisissa käyttötarkoituksissa sukututkimuksen tekoa?

 EYVL C 40 E, 11/02/2014
Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2013Oikeudellinen huomautus