Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
20 Σεπτεμβρίου 2017
E-005851-17
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

 Θέμα:  Δημιουργία σημείων παροχής δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους της ΕΕ
 Απάντηση/απαντήσεις 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 το ΕΚ ενέκρινε σχέδιο δημιουργίας σημείων παροχής δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους της ΕΕ. Η πρωτοβουλία θα δώσει την δυνατότητα σε μεγάλες μερίδες του πληθυσμού να καρπωθούν τα επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών σε σημαντικούς τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει αποκλεισμός των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι συνταξιούχοι, τα ΑμεΑ και οι άνεργοι. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα παρέχεται στη μητρική γλώσσα του κάθε πολίτη εντελώς δωρεάν, γεγονός που διευκολύνει τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.

Δεδομένου ότι το ΕΚ τροποποίησε σε μεγάλο βαθμό της αρχική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της χρηματοδότησης της δράσης, ερωτάται η Επιτροπή:
Με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλιστεί η κατανομή του προϋπολογισμού με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, χωρίς να υπάρχει αποκλεισμός των απομακρυσμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως τα ελληνικά νησιά; Σε απάντησή της (E-003683/2017) στις 17/08 η Επιτροπή ανέφερε ότι θα διευκρινίσει τη σχέση μεταξύ της «γεωγραφικής ισορροπίας» και της αρχής της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης. Πώς ακριβώς διευκρινίζεται η σχέση αυτή;
Ποια μέτρα θα πάρει η Επιτροπή ώστε να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τόσο τους πολίτες όσο και τους αρμόδιους φορείς;
Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτώβριος 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου