Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
26. september 2017
E-005971-17
Vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo (podpredsednica/visoka predstavnica)
Člen 130 poslovnika
Julie Ward (S&D) , Wajid Khan (S&D) , Claude Rolin (PPE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Anna Hedh (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Tanja Fajon (S&D) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Alfred Sant (S&D) , Ismail Ertug (S&D) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Hilde Vautmans (ALDE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 Zadeva:  VP/HR – Primer palestinskega zagovornika človekovih pravic Ise Amra in palestinska zakonodaja o kibernetski kriminaliteti
 Odgovor(i) 

Dne 4. septembra 2017 so predstavniki Palestinske oblasti brez naloga prijeli zagovornika človekovih pravic Iso Amra v zvezi z objavami v družbenih medijih, ki so bile kritične do oblasti. Amra so v skladu z nedavno sprejeto zakonodajo o kibernetski kriminaliteti obtožili kršitve javnega reda, žalitve oblasti in hujskanja k nemiru. 10. septembra je bil po plačilu varščine izpuščen iz zapora.

Amro je ustanovitelj gibanja Mladi proti naselbinam in sodeluje z nevladnimi organizacijami za človekove pravice pri dokumentiranju izraelskih kršitev človekovih pravic na Zahodnem bregu. Njegova aretacija je zadnja v nizu podobnih primerov med nedavno zaostritvijo ukrepov, ki jih je Palestinska oblast sprejela z namenom omejevanja in pridrževanja palestinskih novinarjev in aktivistov v družbenih medijih, kar je organizacija Amnesty International obsodila. Nevladne organizacije so izrazile resne pomisleke glede zakonodaje Palestinske oblasti o kibernetski kriminaliteti, ki močno omejuje svobodo izražanja novinarjev in aktivistov.

S katerimi ukrepi namerava Evropska služba za zunanje delovanje doseči, da bo obtožnica zoper Amra umaknjena?

Kaj bo naredila, da zaščiti svoboščine in pravice palestinskih zagovornikov človekovih pravic?

Katere ukrepe namerava sprejeti, da bi dosegla razveljavitev palestinske zakonodaje o kibernetski kriminaliteti?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 12. oktober 2017Pravno obvestilo