Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
1. syyskuuta 1999
P-1377/99
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Werner Langen (PPE-DE) komissiolle

 Aihe:  Saksan liittotasavallan nuohousalaa koskeva lainsäädäntö
 Vastaus 

Saksan liittotasavallan nuohousalaa koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin 15. syyskuuta 1969. Sen mukaan alueellisen nuohoojamestarin (Bezirksschornsteinfegermeister) palkkio laissa säädetyn toimen suorittamisesta on julkisoikeuden piiriin kuuluva maksu, minkä seurauksena laki velvoittaa oikeudellisesti alueellista nuohoojamestaria, jolle valtio on osoittanut toimialueen, ja tällä toimialueella sijaitsevan talon omistajaa tekemään sopimuksen. Palkkion suuruus määräytyy kunkin osavaltion mukaisesti.

Voiko komissio vastata seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa vastaavaa lainsäädäntöä?
2. Rikkooko nuohousalaa koskeva lainsäädäntö, joka tuo huomattavia menoja Saksan liittotasavallan kansalaisille, EY:n perustamissopimusta, jossa määrätään elinolosuhteiden yhtenäistämisestä?
3. Mitä komissio aikoo tehdä lainsäädännön muuttamiseksi?

Kysymyksen alkukieli: DEEYVL C 27 E, 29/01/2000 (s. 30)
Päivitetty viimeksi: 2. maaliskuuta 2001Oikeudellinen huomautus