Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
19. maaliskuuta 2004
P-0966/04
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Hiltrud Breyer (Verts/ALE) komissiolle

 Aihe: Nuohoojamonopoli
 Vastaus 

Saksassa voimassa oleva nuohoojien alueellinen monopoli on sijoittautumisoikeutta (EY:n perustamissopimuksen 43 artikla) ja palvelujen tarjoamisen vapautta (EY:n perustamissopimuksen 49 artikla) koskevien EU-säädösten vastaista. On myönteistä, että komissio on aloittanut asiassa sopimuksen rikkomismenettelyn.

1. Voiko komissio arvioida, milloin rikkomismenettely saadaan päätökseen, ottaen huomioon että asiasta on mahdollisesti valitettava jopa yhteisön tuomioistuimeen?

2. Voivatko asianomaiset henkilöt Saksan liittotasavallassa viitata olemassa oleviin EU-säädöksiin ja jo – Saksassa voimassa olevia päästö- ja palosuojelulakeja noudattaen – antaa toimeksiantoja muista EU-maista peräisin oleville palvelujen tarjoajille?

3. Koska tämä on tärkeää erityisesti raja-alueille, kuten Saarin alueelle, onko yllä mainituista kilpailusyistä mutta myös kuluttajansuojaa ajatellen mahdollista jo nyt antaa – edellyttäen, että Saksan päästö- ja palosuojelulakeja noudatetaan – toimeksiantoja esimerkiksi naapurimaasta Ranskasta peräisin oleville palvelujen tarjoajille, erityisesti ottaen huomioon, että Saksa kieltäytyy panemasta täytäntöön voimassa olevia EU:n säädöksiä, niin että asianomaisille ei aiheudu haittaa EU-säädösten täytäntöön panematta jättämisestä jäsenvaltiossa?

Kysymyksen alkukieli: DE 
Päivitetty viimeksi: 31. maaliskuuta 2004Oikeudellinen huomautus