Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
29 september 2006
P-4193/06
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Margrete Auken (Verts/ALE) aan de Commissie

 Betreft: Aandachtspunten voor Top EU-India
 Antwoord(en) 

1. Hoe denkt de Commissie bij te dragen aan gelijke kansen voor de outcasts (Dalits), inheemse bevolking (Adivasi) en andere minderheden in India in het kader van de werkzaamheid van ondernemingen en investeerders uit de EU? Is de Commissie, gelet op de OESO-richtlijnen waarin non-discriminatie een essentieel beginsel is, bereid tijdens de Top EU-India de aandacht te vestigen op de door NGO's voorgestelde Ambedkar-beginselen en aan te bevelen daarop in te gaan op de zakelijke topontmoeting EU-India? (Voor de Ambedkar-beginselen, zie http://www.indianet.nl/ambedkarprinciples.html.)

2. Volgens schattingen van NGO's gaat meer dan de helft van de kinderen tussen 6 en 14 jaar in India niet naar school. Een onevenredig groot aandeel van deze kinderen komt uit de Dalits en Adivasi. Is de Commissie bereid aan de orde te stellen dat India IAO-Verdragen 138 en 182 inzake kinderarbeid niet heeft ondertekend? (Zie o.a. http://www.cry.org/whatwedo/didyouknow.html.)

3. Is de Commissie bereid de Indiase regering te vragen hoe zij uitzicht op werk denkt te bieden aan de miljoenen schoolverlaters die vanaf 10 oktober 2006 niet meer als bediende in restaurants, eethuizen, hotels e.d. mogen werken, evenals de miljoenen andere kinderen die daar nu nog werken? (Zie persbericht en bijlagen op: http://www.indianet.nl/pb060804.html.)

4. Is de Commissie bereid het vraagstuk aan de orde te stellen van de miljoenen lijfeigenen, slaven en uitgebuite werknemers, een situatie waarvan Dalits en Adivasi, en vooral hun vrouwen, de voornaamste slachtoffers zijn? (Zie o.a.: http://www.indianet.nl/bondedlabourinindia.html.)

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 291 van 13/11/2008
Laatst bijgewerkt op: 10 oktober 2006Juridische mededeling