Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
3. november 2010
P-9178/2010
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Ismail Ertug (S&D)

 Om: EU-finansieret undersøgelse »Variantuafhængige undersøgelser af muligheder for udvidelse af Donau mellem Straubing og Vilshofen«
 Svar 

1. Er Kommissionen bekendt med, at RMD GmbH fik overdraget ledelsen af projektet med den EU-finansierede undersøgelse »Variantuafhængige undersøgelser af muligheder for udvidelse af Donau mellem Straubing og Vilshofen«, uden at der forinden var gennemført en udbudsprocedure?

2. Mener Kommissionen, at RMD GmbH, RMD AG og RMD Wasserstraßen GmbH har en økonomisk egeninteresse i variant C/C 280, der omfatter opdæmning, og at de derfor er inhabile?

3. Er Kommissionen bekendt med, at den overvågningsgruppe for udvidelsen af Donau, der er udpeget til at yde rådgivning og støtte i forbindelse med undersøgelsen, udelukkende modtager oplysninger fra eksperter fra RMD, Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd eller fra Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) og Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), der er institutioner under Forbundsministeriet for Transport, Anlægsarbejder og Byudvikling?

4. Mener Kommissionen, at overvågningsgruppen kan udfylde den kritisk-konstruktive rolle, som EU har tiltænkt den, og som går ud på at sikre en korrekt gennemførelse af undersøgelsen (svarskrivelse fra Kommissionen af 5.8 2010) og at sikre gennemsigtighed og konsensusdannelse (skrivelse fra Ramsauer til miljøbeskyttelsesforeninger, modtaget den 4.1 2010)?

5. Er Kommissionen bekendt med, at den tyske transportminister Ramsauer (CSU) flere gange, f.eks. i Straubinger Tagblatt af 2.7 2010 og Passauer Neue Presse af 27.7 2010, udtalte sig entydigt for en udvidelse efter variant C 280 inden afslutningen af den variantuafhængige undersøgelse, selv om Forbundsrepublikken Tyskland i henhold til artikel III.2.6. i beslutningen om støtte skal sikre en upartisk og objektiv udførelse af undersøgelserne?

Forespørgslens originalsprog: DEEFT C 249 E af 26/08/2011
Seneste opdatering: 24. november 2010Juridisk meddelelse