Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
23 Νοεμβρίου 2010
P-9894/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Richard Howitt (S&D)

 Θέμα: Αναλυτική κατανομή των συμφερόντων των εκπροσώπων συμφερόντων
 Απάντηση/απαντήσεις 

Διαθέτει η Επιτροπή μια αναλυτική κατανομή των κοινωνικών και βιομηχανικών συμφερόντων που εκπροσωπούνται στο μητρώο της για τους εκπροσώπους συμφερόντων; Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να αναφέρει το ποσοστό των εκπροσώπων συμφερόντων που εκπροσωπούν καταναλωτικές ομάδες και/ή οργανώσεις εργαζομένων, σε αντίθεση με ομάδες εργοδοτών, ομάδες της βιομηχανίας και άλλες ομάδες ειδικών συμφερόντων; Εάν μια τέτοια κατανομή δεν είναι διαθέσιμη, δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι σχετικές εργασίες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να εξακριβώνουν την ύπαρξη «ίσων όρων ανταγωνισμού»;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 265 E, 09/09/2011
Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου