Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
23 november 2010
P-9894/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Richard Howitt (S&D)

 Betreft: Specificatie van de belangen van lobbyisten
 Antwoord(en) 

Kan de Commissie specificeren welke sociale en industriële belangen zijn vertegenwoordigd in haar register voor lobbyisten? Kan zij met name aangeven welk percentage van de lobbyisten consumentenbonden en/of werknemersorganisaties vertegenwoordigt, afgezet tegen belangengroepen van werkgevers, de industrie en andere belangengroepen? Als zo’n specificatie niet beschikbaar is, moet dan niet actie worden ondernomen om burgers van de Unie in staat te stellen vast te stellen dat er sprake is van een „gelijke spelregels”?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 265 E van 09/09/2011
Laatst bijgewerkt op: 10 december 2010Juridische mededeling