Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
31 lipca 2014 r.
P-006197-14
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Karol Adam Karski (ECR)

 Przedmiot:  Realizacja Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 Odpowiedź 

Pomimo akceptacji Umowy Partnerstwa zakładającej funkcjonowanie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, ze strony polskiego rządu pojawiły się doniesienia, że Komisja zaleca likwidację, bądź ograniczenie zakresu tego instrumentu. Korzystające z niego województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie są wciąż najbardziej wymagającymi pomocy regionami kraju. Charakteryzują się one niskim poziomem rozwoju gospodarczego i są jednymi z najsłabiej rozwiniętych regionów w Europie. Dzięki środkom z PO PW rozwiązano już wiele istotnych problemów. Istnieje jednak pilna potrzeba dalszego hamowania tendencji stagnacyjnych decydujących o ich marginalizacji oraz pobudzenie ich wzrostu gospodarczego.

Wobec powyższego proszę o odpowiedź:
1. Czy rzeczywiście ze strony Komisji pojawiło się zalecenie rezygnacji, bądź ograniczenia zakresu wsparcia omawianego programu (a może sugestie o ewentualnej możliwości rezygnacji z PO PW wyszły ze strony polskiego rządu) i jakie w związku z tym Komisja odnajduje środki prawne pozwalające na to, by już po akceptacji polskiej Umowy Partnerstwa, możliwa była rezygnacja z realizacji PO PW?
2. Czy Komisja ma zastrzeżenia do dotychczasowej realizacji PO PW na obszarze dwóch ww. województw, a może Komisja posiada propozycję innej specjalnej formy realizowania w północno-wschodniej Polsce zadań infrastrukturalnych i gospodarczo-społecznych, które dotychczas korzystały z tego instrumentu wdrażania strategii spójności?
3. Jaką Komisja widzi możliwość dalszego realizowania tego bardzo potrzebnego programu (PO PW)?
Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2014Informacja prawna