Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
29 Σεπτεμβρίου 2017
P-006098-17
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Giorgos Grammatikakis (S&D)

 Θέμα:  Βύθιση δεξαμενόπλοιου στον Σαρωνικό
 Απάντηση/απαντήσεις 

Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου βυθίστηκε στον Σαρωνικό κόλπο το Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ, ελληνικής σημαίας, προκαλώντας τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές. Το δεξαμενόπλοιο είχε λάβει τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τον Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, τα οποία είχαν λήξει από τις 27 Ιουλίου και είχε δοθεί δίμηνη παράταση συμμόρφωσης έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Το πλοίο δεν το παρακολουθούσε κάποιος νηογνώμονας από το 2008, οπότε και αποκτήθηκε από τον παρόντα ιδιοκτήτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σύμφωνα με την οδηγία 2009/21/ΕΚ για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας, οι διοικητικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να ελέγχονται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (άρθρο 7) και να διατηρούν σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τα επιχειρησιακά μέρη των σχετικών με το κράτος σημαίας δραστηριοτήτων των διοικητικών τους αρχών με πιστοποίηση σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ποιότητας (άρθρο 8). Έχει εφαρμόσει η Ελλάδα πιστά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2009/21/ΕΚ;
2. Δεδομένης της περιβαλλοντικής ζημίας που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιου τύπου δεξαμενόπλοια, σκοπεύει η Επιτροπή να αναθεωρήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να απαγορευτούν τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους ακόμα και κάτω των 5 000 τόνων;

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτώβριος 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου