Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
5. října 2017
P-006278-17
Otázka k písemnému zodpovězení
Radě
článek 130 jednacího řádu
Fulvio Martusciello (PPE) , Patricija Šulin (PPE) , Tomáš Zdechovský (PPE) , Johannes Cornelis van Baalen (ALDE) , Anders Primdahl Vistisen (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE)

 Předmět:  Uplatnění společného postoje 2001/931/SZBP
 Odpověď (odpovědi) 

Dne 26. září 2017 oslovila Evropský parlament na doprovodné akci, kterou pořádala Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (skupina GUE/NGL), představitelka Lidové fronty pro osvobození Palestiny (LFOP) Leila Chálidová. LFOP je vedena jako teroristická organizace na seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují posílená opatření v rámci policejní a justiční spolupráce (unijní seznam teroristů). Přestože není paní Chálidová na tomto seznamu jmenovitě vedena, je krajně znepokojující skutečnost, že jí bylo umožněno promluvit jménem LFOP na půdě Evropské unie, neboť se jedná o aktivního člena LFOP, která pravidelně podněcuje k násilí, přičemž tato osoba může potenciálně využívat finanční prostředky spojené s uvedenou organizací.

1. Má Rada v úmyslu revidovat omezující opatření uvedená ve společném postoji 2001/931/SZBP, aby se zabránilo tomuto jevu?

2. Zváží Rada přidání Leily Chálidové na unijní seznam teroristů?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Poslední aktualizace: 13. říjen 2017Právní upozornění