Jednací řád Evropského parlamentuZnění, které vstoupí v platnost dne 2. července 2019PDF
8. volební období - březen 2019
EPUB EPUB   PDF PDF
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 205a : Stínoví zpravodajové

Politické skupiny mohou pro každou zprávu jmenovat stínového zpravodaje, který sleduje pokrok v souvislosti s příslušnou zprávou a snaží se jménem skupiny dosahovat v rámci výboru kompromisů. Jména stínových zpravodajů jsou oznámena předsedovi.

Poslední aktualizace: 25. března 2019Právní upozornění