Euroopan parlamentin työjärjestys2. heinäkuuta 2019 voimaan tuleva versioPDF
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB EPUB   PDF PDF
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VIII : VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
LUKU 1 : VALIOKUNNAT

205 a artikla : Varjoesittelijät

Poliittiset ryhmät voivat nimetä kutakin mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa mietinnön käsittelyn etenemistä ja pyrkii valiokunnassa sovitteluratkaisuihin ryhmän puolesta. Heidän nimensä on ilmoitettava valiokunnan puheenjohtajalle.

Päivitetty viimeksi: 25. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus