Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata2019. július 2-án hatályba lépő változatPDF
8. parlamenti ciklus - 2019. március
EPUB EPUB   PDF PDF
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
7. FEJEZET : AZ ÜLÉS MENETÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

194. cikk : Szó szerinti jegyzőkönyv(1)

1.   Az ülések menetéről többnyelvű dokumentum formájában szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben minden szóbeli hozzászólás az eredeti hivatalos nyelvén szerepel.

2.   Egyéb fegyelmi jogköreinek sérelme nélkül az Elnök a szó szerinti jegyzőkönyvből töröltetheti azon képviselő felszólalását, akinek nem adta meg a szót, vagy aki a felszólalásra engedélyezett idő lejárta után tovább beszél.

3.   A felszólalók öt munkanapon belül javításokat tehetnek szóbeli hozzájárulásuk gépelt szövegében. A javításokat e határidőn belül el kell küldeni a titkárságra.

4.   A többnyelvű szó szerinti jegyzőkönyvet az Európai Unió Hivatalos Lapjának mellékleteként közzé kell tenni és a Parlament irattárában meg kell őrizni.

5.   A szó szerinti jegyzőkönyv kivonatát képviselői kérésre bármely hivatalos nyelvre le kell fordítani. Szükség esetén a fordítást rövid időn belül el kell készíteni.

(1)A 194. cikk 2., 3. és 5. bekezdése értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra, amennyiben szó szerinti jegyzőkönyv készül (lásd a 206. cikk 5. bekezdését).
Utolsó frissítés: 2019. március 25.Jogi nyilatkozat