Reglement van het Europees ParlementVersie die in werking treedt op 2 juli 2019PDF
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB EPUB   PDF PDF
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 205 bis : Schaduwrapporteurs

De fracties kunnen voor elk verslag een schaduwrapporteur aanwijzen om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en namens de fractie tot compromissen te komen. Hun namen worden meegedeeld aan de commissievoorzitter.

Laatst bijgewerkt op: 25 maart 2019Juridische mededeling