Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB EPUB   PDF PDF
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 7 : DOKUMENTATION AV SAMMANTRÄDEN

Artikel 194 : Fullständigt förhandlingsreferat(1)

1.   För varje sammanträde ska ett fullständigt förhandlingsreferat upprättas i form av ett flerspråkigt dokument där alla muntliga inlägg återges på det officiella originalspråket.

2.   Utan att det påverkar talmannens övriga disciplinära befogenheter får talmannen från det fullständiga förhandlingsreferatet avföra anföranden och inlägg från ledamöter som inte tilldelats ordet eller som överskridit den tilldelade talartiden.

3.   Talare får göra rättelser av utskrifterna av sina muntliga inlägg inom fem arbetsdagar. Rättelserna ska sändas till sekretariatet inom samma tidsfrist.

4.   Det flerspråkiga fullständiga förhandlingsreferatet ska offentliggöras som bilaga till Europeiska unionens officiella tidning och bevaras i parlamentets arkiv.

5.   På begäran av en ledamot ska ett utdrag från det fullständiga förhandlingsreferatet översättas till något av de officiella språken. Om så är nödvändigt ska översättningen tillhandahållas med kort varsel.

(1)Artikel 194.2, 194.3 och 194.5 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten om ett fullständigt förhandlingsreferat upprättas (se artikel 206.5).
Senaste uppdatering: 25 mars 2019Rättsligt meddelande