Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB EPUB   PDF PDF
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. MELLÉKLET : AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK HATÁSKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE
X.    Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

(1)   a nemzeti jogszabályok uniós szintű összehangolása a belső piac területén és a vámunió érdekében, különösen:

a)   az áruk szabad mozgása, beleértve a műszaki szabványok harmonizációját is,
b)   a letelepedés szabadsága,
c)   a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a pénzügyi és a postai ágazat kivételével,

(2)   az egységes piac működése, beleértve ez egységes piac, így többek között a digitális egységes piac megvalósításást gátló esetleges akadályok azonosítására és felszámolására irányuló intézkedéseket,

(3)   a fogyasztók gazdasági érdekeinek előmozdítása és védelme, kivéve a közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági kérdéseket,

(4)   az egységes piac szabályaira és a fogyasztói jogokra vonatkozó eljárások és jogalkotás.

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat