Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB EPUB   PDF PDF
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE V : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES
XV.   Commissie cultuur en onderwijs

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   de culturele aspecten van de Europese Unie, met name:

a)   de verbetering van de kennis en verbreiding van cultuur,
b)   de bescherming en bevordering van culturele en taaldiversiteit,
c)   de instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed, culturele uitwisselingen en scheppend werk op artistiek gebied;

2.   het onderwijsbeleid van de Unie, waaronder het hoger onderwijs in Europa, en bevordering van het stelsel van Europese scholen en levenslang leren;

3.   audiovisueel beleid en de culturele en onderwijsaspecten van de informatiemaatschappij;

4.   jeugdbeleid;

5.   de ontwikkeling van een sport- en vrijetijdsbeleid;

6.   voorlichtings- en mediabeleid;

7.   samenwerking met derde landen op het gebied van cultuur en onderwijs, en betrekkingen met relevante internationale organisaties en instellingen.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling