Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - Lipiec 2018
EPUB EPUB   PDF PDF
SPIS TREŚCI
DODATEK
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK V : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH
XIII.   Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rolnej;

2.   rozwoju wsi, w tym działań w ramach odpowiednich instrumentów finansowych;

3.   ustawodawstwa w zakresie:

a)   zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz pasz zwierzęcych, o ile środki takie nie mają na celu ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami;
b)   hodowli i dobrostanu zwierząt;

4.   poprawy jakości produktów rolnych;

5.   zaopatrzenia w surowce rolnicze;

6.   Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin;

7.   leśnictwa i agroleśnictwa.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna