Europaparlamentets arbetsordning
Preliminär utgåva - Januari 2017
EPUB EPUB   PDF PDF
INNEHÅLL
UPPLYSNINGAR

BILAGA V : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN
XV.    Utskottet för kultur och utbildning

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Europeiska unionens kulturella aspekter, framför allt

a)   förbättring av kunskaperna om och spridning av kultur,
b)   skydd och främjande av kulturell och språklig mångfald,
c)   bevarande och skydd av kulturarvet, kulturutbyte och konstnärligt skapande.

2.   Unionens utbildningspolitik, däribland den högre Europautbildningen, främjande av systemet med Europaskolor och livslångt lärande.

3.   Audiovisuell politik och informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter.

4.   Ungdomspolitik.

5.   Utveckling av en politik för idrott och fritid.

6.   Informations- och mediepolitik.

7.   Samarbete med tredjeland på kultur- och utbildningsområdena och förbindelser med berörda internationella organisationer och institutioner.

Senaste uppdatering: 13 januari 2017Rättsligt meddelande