Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata2019. július 2-án hatályba lépő változatPDF
8. parlamenti ciklus - 2019. március
EPUB EPUB   PDF PDF
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
7. FEJEZET : AZ ÜLÉS MENETÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

193. cikk : Elfogadott szövegek

1.   A Parlament által elfogadott szövegeket közvetlenül a szavazás után közzé kell tenni. Az adott ülés jegyzőkönyvével együtt a Parlament elé kell terjeszteni őket, és meg kell őrizni őket a Parlament irattárában.

2.   A Parlament által elfogadott szövegek jogász-nyelvészi véglegesítés tárgyát képezik az Elnök felelősségi körében. Ha ilyen szövegeket a Parlament és a Tanács közötti megállapodás alapján fogadnak el, az ilyen véglegesítést a két intézmény végzi szoros együttműködésben és kölcsönös megegyezéssel.

3.   A 231. cikkben foglalt eljárás alkalmazandó, ha a Parlament kérésének megfelelően a szöveg egységességének és minőségének biztosítása érdekében olyan kiigazítások szükségesek, amelyek túlmutatnak a gépelési hibák kijavításán, vagy olyan javítások szükségesek, amelyek valamennyi nyelvi változat megegyezését, valamint nyelvi helyességüket és terminológiai egységességüket biztosítják.

4.   A Parlament által a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott álláspontok egységes szerkezetbe foglalt szövegeket képeznek. Ha a plenáris ülés szavazása nem a Tanáccsal kötött megállapodáson alapul, az egységes szerkezetbe foglalt szövegben fel kell tüntetni az elfogadott módosításokat.

5.   Véglegesítés után az elfogadott szövegeket az Elnök és a főtitkár aláírja, és közzé kell tenni őket az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Utolsó frissítés: 2019. március 25.Jogi nyilatkozat