Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009 - Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009

 
 Πλήρης 
 Ημέρας 
 
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009  
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009  
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009  
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009  

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου