Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009 - Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009

 
 Πλήρης 
 Ημέρας 
 
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009  
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009  
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009  
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009  

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου