Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 12 września 2011 r. - Czwartek, 15 września 2011 r. 269k

  Poniedziałek, 12

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

10. rocznica wydarzeń z 11.09.2001 r.

Termin

Toczące się negocjacje w Ad-Dausze

Termin

Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców

A7-0288/2011

ITREReinhard Bütikofer

Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)

  Wtorek, 13

Debaty09:00 - 11:20

Dyrektywa dotycząca mediacji w państwach członkowskich

A7-0275/2011

JURIArlene McCarthy

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)

A7-0278/2011

 ***I

LIBESimon Busuttil

GŁOSOWANIA11:30 - 12:00

Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina

A7-0267/2011

JURITadeusz Zwiefka

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)

A7-0278/2011

 ***I

LIBESimon Busuttil

Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

A7-0256/2011

 ***I

INTAVital Moreira

Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej

A7-0252/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Uchylenie niektórych nieaktualnych aktów prawnych Rady

A7-0257/2011

 ***I

INTAVital Moreira

Uchylenie rozporządzeń (EWG) nr 429/73 i (WE) nr 215/2000

A7-0250/2011

 ***I

INTAVital Moreira

Skutki wywierane przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

A7-0272/2011

 ***I

JURISajjad Karim

Usługi publiczne o regulowanym dostępie oferowane przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo

A7-0260/2011

 ***I

ITRENorbert Glante

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego

A7-0280/2011

 

INTAVital Moreira

Umowa UE/Szwajcaria w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

A7-0247/2011

 ***

INTABéla Glattfelder

Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

A7-0276/2011

 ***

INTAHelmut Scholz

Rozszerzenie na Księstwo Liechtensteinu stosowania umowy WE/Szwajcaria w sprawie handlu produktami rolnymi

A7-0248/2011

 ***

INTABéla Glattfelder

Konwencja w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi

A7-0274/2011

 ***

PECHCarmen Fraga Estévez

Umowa między UE a Brazylią dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

A7-0259/2011

 ***

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Umowa między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią

A7-0268/2011

 ***

LIBERui Tavares

Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych

A7-0261/2011

 *

ITREHerbert Reul

Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu

A7-0200/2011

JURIAntonio Masip Hidalgo

Sytuacja kobiet zbliżających się do wieku emerytalnego

A7-0291/2011

FEMMEdit Bauer

Dyrektywa dotycząca mediacji w państwach członkowskich

A7-0275/2011

JURIArlene McCarthy

Termin

Dobrowolna modulacja płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej

A7-0203/2011

 ***I

AGRIBritta Reimers

Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe

A7-0364/2010

 ***I

INTAYannick Jadot

Termin

Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców

A7-0288/2011

ITREReinhard Bütikofer

Termin

Rybołówstwo na Morzu Czarnym

A7-0236/2011

PECHIliana Malinova Iotova

Termin

Bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

A7-0290/2011

ITREVicky Ford

Termin

Przedsiębiorczość kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach

A7-0207/2011

FEMMMarina Yannakoudakis

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Ciąg dalszy głosowań12:30 - 14:00

Debaty15:00 - 18:30

Integralność i przejrzystość rynku energii

A7-0273/2011

 ***I

ITREJorgo Chatzimarkakis

Termin

Działalność Komisji Petycji w roku 2010

A7-0232/2011

PETIWilly Meyer

Tura pytań18:30 - 20:00

Tura pytań (Komisja)

Debaty21:00 - 24:00

Internacjonalizacja europejskich MŚP

O-000185/2011

KomisjaALDE, PPE, ECR

Termin

Strategia UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności

O-000153/2011

KomisjaEMPL

Termin

Kompleksowe podejście do antropogenicznej, wpływającej na klimat emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2

O-000135/2011

KomisjaENVI

  Środa, 14

DEBATY PRIORYTETOWE09:00 - 11:20

Kryzys gospodarczy a euro

Prezentacja przez Radę jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2012

GŁOSOWANIA11:30 - 13:30

Oświadczenie Przewodniczącego - Masakry, do których doszło tego lata w Norwegii

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: AT/AT&S z Austrii

A7-0279/2011

BUDGBarbara Matera

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: AT/Steiermark i Niederösterreich z Austrii

A7-0277/2011

BUDGBarbara Matera

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

A7-0270/2011

BUDGBarbara Matera

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland i Utrecht sekcja 18/Niderlandy

A7-0303/2011

BUDGBarbara Matera

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, dział 18/Niderlandy

A7-0304/2011

BUDGBarbara Matera

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/028 NL/Overijssel sekcja 18/Niderlandy

A7-0305/2011

BUDGBarbara Matera

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/030 NL/Noord-Holland i Flevoland dział 18/Niderlandy

A7-0306/2011

BUDGBarbara Matera

Integralność i przejrzystość rynku energii

A7-0273/2011

 ***I

ITREJorgo Chatzimarkakis

Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2009)

A7-0249/2011

JURIEva Lichtenberger

Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2009-2010

A7-0245/2011

LIBEJudith Sargentini

Termin

Zmiana Regulaminu w odniesieniu do przesłuchań kandydatów na komisarzy

A7-0240/2011

AFCOAndrew Duff

Termin

Toczące się negocjacje w Ad-Dausze

Termin

Lepsze stanowienie prawa, pomocniczość i proporcjonalność oraz inteligentne regulacje

A7-0251/2011

JURISajjad Karim

Termin

Działalność Komisji Petycji w roku 2010

A7-0232/2011

PETIWilly Meyer

Termin

Strategia UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności

Termin

Kompleksowe podejście do antropogenicznej, wpływającej na klimat emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2

Debaty15:45 - 20:45

Termin

Sytuacja w Libii

Termin

Sytuacja w Syrii

Stan procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie

Termin

Zmniejszanie przepaści między prawem antykorupcyjnym a rzeczywistością

O-000149/2011

KomisjaPPE

O-000154/2011

RadaGUE/NGL

O-000155/2011

KomisjaGUE/NGL

O-000172/2011

RadaVerts/ALE

O-000173/2011

KomisjaVerts/ALE

O-000179/2011

KomisjaS&D

O-000191/2011

KomisjaECR

O-000194/2011

KomisjaALDE

  Czwartek, 15

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Głód w Afryce Wschodniej

Termin

Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli

Termin

Koncepcja polityczna Unii Europejskiej w związku ze Światową Konferencją Radiokomunikacyjną ITU 2012 (WRC-12)

O-000180/2011

KomisjaITRE

GŁOSOWANIA12:00 - 13:00

Termin

Negocjacje nad układem o stowarzyszeniu UE-Mołdowa

A7-0289/2011

AFETGraham Watson

Termin

Sytuacja w Libii

Termin

Sytuacja w Syrii

Termin

Zmniejszanie przepaści między prawem antykorupcyjnym a rzeczywistością

Termin

Głód w Afryce Wschodniej

Termin

Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli

Termin

Koncepcja polityczna Unii Europejskiej w związku ze Światową Konferencją Radiokomunikacyjną ITU 2012 (WRC-12)

Debaty15:00 - 16:00

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 122 Regulaminu PE)

Termin

Białoruś: aresztowanie obrońcy praw człowieka Alesia Białackiego

Termin

Sudan: sytuacja w Kordofanie Południowym i w państwie Błękitnego Nilu

Termin

Erytrea: przypadek Dawita Isaaka

Głosowania 16:00 - 17:00
(po zakończeniu poprzedzających debat)

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2011Informacja prawna