Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 12. september 2011 - Četrtek, 15. september 2011 263k

  Ponedeljek 12.

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Deseta obletnica 11. septembra 2001

Rok

Potekajoča pogajanja o Dohi

Rok

Učinkovita strategija o surovinah za Evropo

A7-0288/2011

ITREReinhard Bütikofer

Enominutni govori (člen 150 poslovnika EP)

  Torek 13.

Razprave09:00 - 11:20

Direktiva o mediaciji v državah članicah

A7-0275/2011

JURIArlene McCarthy

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)

A7-0278/2011

 ***I

LIBESimon Busuttil

GLASOVANJA11:30 - 12:00

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hans-Petru Martinu

A7-0267/2011

JURITadeusz Zwiefka

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)

A7-0278/2011

 ***I

LIBESimon Busuttil

Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

A7-0256/2011

 ***I

INTAVital Moreira

Zastareli akti Sveta s področja skupne kmetijske politike

A7-0252/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Razveljavitev določenih zastarelih aktov Sveta

A7-0257/2011

 ***I

INTAVital Moreira

Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 429/73 in Uredbe (ES) št. 215/2000

A7-0250/2011

 ***I

INTAVital Moreira

Vplivi nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

A7-0272/2011

 ***I

JURISajjad Karim

Dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa Galileo

A7-0260/2011

 ***I

ITRENorbert Glante

Mednarodni sporazum o tropskem lesu

A7-0280/2011

 

INTAVital Moreira

Sporazum med EU in Švico o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

A7-0247/2011

 ***

INTABéla Glattfelder

Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

A7-0276/2011

 ***

INTAHelmut Scholz

Razširitev Sporazuma med ES in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn

A7-0248/2011

 ***

INTABéla Glattfelder

Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu

A7-0274/2011

 ***

PECHCarmen Fraga Estévez

Sporazum med EU in Brazilijo o varnosti v civilnem letalstvu

A7-0259/2011

 ***

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Sporazum med EU ter Islandijo in Norveško o postopkih predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško

A7-0268/2011

 ***

LIBERui Tavares

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

A7-0261/2011

 *

ITREHerbert Reul

Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize

A7-0200/2011

JURIAntonio Masip Hidalgo

Razmere žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti

A7-0291/2011

FEMMEdit Bauer

Direktiva o mediaciji v državah članicah

A7-0275/2011

JURIArlene McCarthy

Rok

Prostovoljna modulacija neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike

A7-0203/2011

 ***I

AGRIBritta Reimers

Uradno podprti izvozni krediti

A7-0364/2010

 ***I

INTAYannick Jadot

Rok

Učinkovita strategija o surovinah za Evropo

A7-0288/2011

ITREReinhard Bütikofer

Rok

Ribištvo v Črnem morju

A7-0236/2011

PECHIliana Malinova Iotova

Rok

Varnost pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju

A7-0290/2011

ITREVicky Ford

Rok

Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih

A7-0207/2011

FEMMMarina Yannakoudakis

Slavnostna seja12:00 - 12:30

Nagovor poljskega predsednika Bronisława Komorowskega

Nadaljevanje glasovanja12:30 - 14:00

Razprave15:00 - 18:30

Celovitost in preglednost energetskega trga

A7-0273/2011

 ***I

ITREJorgo Chatzimarkakis

Rok

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2010

A7-0232/2011

PETIWilly Meyer

Čas za vprašanja18:30 - 20:00

Čas za vprašanja Komisiji

Razprave21:00 - 24:00

Internacionalizacija evropskih malih in srednjih podjetij

O-000185/2011

KomisijaALDE, PPE, ECR

Rok

Strategija EU za brezdomstvo

O-000153/2011

KomisijaEMPL

Rok

Celovit pristop k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2

O-000135/2011

KomisijaENVI

  Sreda 14.

PREDNOSTNE RAZPRAVE09:00 - 11:20

Gospodarska kriza in evro

Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2012

GLASOVANJA11:30 - 13:30

Izjava Predsednika - masakra na Norveškem letos poleti

Uporaba sklada za prilagajanje globalizaciji: AT/AT&S iz Avstrije

A7-0279/2011

BUDGBarbara Matera

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: AT/Steiermark in Niederösterreich iz Avstrije

A7-0277/2011

BUDGBarbara Matera

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije

A7-0270/2011

BUDGBarbara Matera

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland in Utrecht, oddelek 18/Nizozemska

A7-0303/2011

BUDGBarbara Matera

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, oddelek 18/Nizozemska

A7-0304/2011

BUDGBarbara Matera

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/028 NL/Overijssel, oddelek 18/Nizozemska

A7-0305/2011

BUDGBarbara Matera

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/030 NL/Noord-Holland in Flevoland, oddelek 18/Nizozemska

A7-0306/2011

BUDGBarbara Matera

Celovitost in preglednost energetskega trga

A7-0273/2011

 ***I

ITREJorgo Chatzimarkakis

Letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2009)

A7-0249/2011

JURIEva Lichtenberger

Dostop javnosti do dokumentov 2009-2010

A7-0245/2011

LIBEJudith Sargentini

Rok

Sprememba poslovnika glede predstavitev kandidatov za komisarje

A7-0240/2011

AFCOAndrew Duff

Rok

Potekajoča pogajanja o Dohi

Rok

Boljša zakonodaja, subsidiarnost, sorazmernost in pametni predpisi

A7-0251/2011

JURISajjad Karim

Rok

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2010

A7-0232/2011

PETIWilly Meyer

Rok

Strategija EU za brezdomstvo

Rok

Celovit pristop k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2

Razprave15:45 - 20:45

Rok

Razmere v Libiji

Rok

Razmere v Siriji

Stanje mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu

Rok

Odpravljanje neskladnosti med protikorupcijsko zakonodajo in realnostjo

O-000149/2011

KomisijaPPE

O-000154/2011

SvetGUE/NGL

O-000155/2011

KomisijaGUE/NGL

O-000172/2011

SvetVerts/ALE

O-000173/2011

KomisijaVerts/ALE

O-000179/2011

KomisijaS&D

O-000191/2011

KomisijaECR

O-000194/2011

KomisijaALDE

  Četrtek 15.

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Lakota v vzhodni Afriki

Rok

Stališče in zavezanost EU pred srečanjem Združenih narodov na visoki ravni o preprečevanju in nadzoru nenalezljivih bolezni

Rok

Pristop politike EU k svetovni konferenci o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze leta 2012

O-000180/2011

KomisijaITRE

GLASOVANJA12:00 - 13:00

Rok

Pogajanja o pridružitvenem sporazumu EU-Moldavija

A7-0289/2011

AFETGraham Watson

Rok

Razmere v Libiji

Rok

Razmere v Siriji

Rok

Odpravljanje neskladnosti med protikorupcijsko zakonodajo in realnostjo

Rok

Lakota v vzhodni Afriki

Rok

Stališče in zavezanost EU pred srečanjem Združenih narodov na visoki ravni o preprečevanju in nadzoru nenalezljivih bolezni

Rok

Pristop politike EU k svetovni konferenci o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze leta 2012

Razprave15:00 - 16:00

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro (člen 122 poslovnika EP)

Rok

Belorusija: aretacija Alesa Bialatskega, zagovornika človekovih pravic

Rok

Sudan: razmere v Južnem Kordofanu in Modrem Nilu

Rok

Eritreja: primer Dawita Isaaka

Glasovanje 16:00 - 17:00
(po koncu predhodnih razprav)

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)

Zadnja posodobitev: 14. september 2011Pravno obvestilo