Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 26 september 2011 - Torsdagen den 29 september 2011 252k

  Måndag 26

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

EU:s finansiering av forskning och innovation

A7-0302/2011

ITREMarisa Matias

Handel med jordbruksprodukter och fiskeriprodukter mellan EU och Palestina

A7-0300/2011

 ***

INTAMaria Eleni Koppa

Handel mellan EU och Taiwan

O-000197/2011

KommissionenPPE, ALDE, ECR

Tidsfrist

Europeisk turism

A7-0265/2011

TRANCarlo Fidanza

Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)

  Tisdag 27

Debatt09:00 - 11:00

Den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets roll

A7-0283/2011

ENVIElisabetta Gardini

Tidsfrist

En ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin

A7-0255/2011

INTADaniel Caspary

Frågestund11:00 - 12:30

Frågestund med frågor till kommissionen

OMRÖSTNING12:30 - 14:00

Handel med jordbruksprodukter och fiskeriprodukter mellan EU och Palestina

A7-0300/2011

 ***

INTAMaria Eleni Koppa

Avtal EU/Mexiko om vissa luftfartsaspekter

A7-0298/2011

 ***

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Kap Verde

A7-0299/2011

 ***

PECHPat the Cope Gallagher

Samarbetsmemorandum EU/Förenta staterna om forskning och utveckling inom den civila luftfarten

A7-0301/2011

 ***

ITREHerbert Reul

Utvidgning av tillämpningsområdet för förordningen om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

A7-0077/2011

 ***

ECONSophie Auconie

EU:s finansiering av forskning och innovation

A7-0302/2011

ITREMarisa Matias

Systemet med Europaskolor

A7-0293/2011

CULTJean-Marie Cavada

EU:s framtida sammanhållningspolitik

A7-0287/2011

REGIMichael Theurer

Den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets roll

A7-0283/2011

ENVIElisabetta Gardini

Tidsfrist

Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

A7-0076/2011

 ***I

ECONSophie Auconie

Produkter och teknik med dubbla användningsområden

A7-0028/2011

 ***I

INTAJörg Leichtfried

Tidsfrist

Europeisk turism

A7-0265/2011

TRANCarlo Fidanza

Tidsfrist

Europeisk trafiksäkerhet 2011–2020

A7-0264/2011

TRANDieter-Lebrecht Koch

Tidsfrist

Damminfrastrukturen i utvecklingsländerna

A7-0213/2011

DEVENirj Deva

Tidsfrist

EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen

A7-0284/2011

DEVEGabriele Zimmer

Ensidiga förklaringar i protokoll från rådets sammanträden

A7-0269/2011

AFCORafał Trzaskowski

Tidsfrist

En ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin

A7-0255/2011

INTADaniel Caspary

Frågestund15:00 - 16:30

Frågetimme med Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker

Debatt16:30 - 21:00

Tidsfrist

Verksamheten i FN:s generalförsamling den här veckan, särskilt fredsprocessen i Mellanöstern samt Nordafrika

Toppmötet om det östliga partnerskapet (den 29 september i Warsawa)

Tidsfrist

Sexuell läggning och könsidentitet

Spänningar mellan Turkiet och Republiken Cypern

  Onsdag 28

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 11:50

Tillståndet i unionen

OMRÖSTNING12:00 - 13:30

Förslag till ändringsbudget nr 4/2011: egna medel samt migrations- och flyktingströmmar

A7-0312/2011

BUDGSidonia Elżbieta Jędrzejewska

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery från Danmark)

A7-0309/2011

BUDGBarbara Matera

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2011/003 DE/Arnsberg och Düsseldorf fordonsindustri/Tyskland)

A7-0311/2011

BUDGBarbara Matera

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2010/026 PT/Rohde – Portugal)

A7-0310/2011

BUDGBarbara Matera

Ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (avtal EU–Argentina)

A7-0297/2011

 ***

INTAVital Moreira

Ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (avtal EU–Australien)

A7-0296/2011

 ***

INTAVital Moreira

Ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (avtal EU–Nya Zeeland)

A7-0295/2011

 ***

INTAVital Moreira

Tidsfrist

Övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken

A7-0178/2011

 ***I

ECONCorien Wortmann-Kool

Tidsfrist

Övervakningen av de offentliga finanserna i euroområdet

A7-0180/2011

 ***I

ECONSylvie Goulard

Tidsfrist

Verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet

A7-0182/2011

 ***I

ECONCarl Haglund

Tidsfrist

Förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser

A7-0183/2011

 ***I

ECONElisa Ferreira

Tidsfrist

Tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott

A7-0179/2011

 *

ECONDiogo Feio

Tidsfrist

Krav på medlemsstaternas budgetramverk

A7-0184/2011

 *

ECONVicky Ford

Tidsfrist

Sexuell läggning och könsidentitet

Debatt15:00 - 19:00

Programmet för gratis livsmedel

Tidsfrist

Rio+20-toppmötet

O-000181/2011

RådetENVI

O-000182/2011

KommissionenENVI

EU:s stöd till flyktingar i Tunisien

  Torsdag 29

Debatt09:00 - 11:50

Gemensam debatt - Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Tidsfrist

Framtiden för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Tidsfrist

Ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

A7-0308/2011

 ***I

EMPLPervenche Berès

Riktlinjer för statligt stöd till energiintensiva industrier

O-000158/2011

Kommissionen

Säkerhetsskannrar

OMRÖSTNING12:00 - 13:30

Tidsfrist

Ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

A7-0308/2011

 ***I

EMPLPervenche Berès

Tidsfrist

Situationen i Palestina

Tidsfrist

Rio+20-toppmötet

Tidsfrist

Framtiden för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Begäran om ett yttrande från domstolen om överensstämmelse med fördragen när det gäller protokollet om partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko

Senaste uppdatering: 28 september 2011Rättsligt meddelande