Darbotvarkė
StrasbūrasAntradienis, 2012 m. balandžio 17 d. - Penktadienis, 2012 m. balandžio 20 d. 249k

  Antradienis 17

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Žmogaus teisių padėtis pasaulyje ir Europos Sąjungos politika šioje srityje

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Galutinis terminas

Padėtis Malyje

Padėtis Sirijoje

Galutinis terminas

Padėtis Birmoje

Juodosios jūros strategija

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

  Trečiadienis 18

Diskusijos09:00 - 09:50

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Klausimų valanda09:50 - 11:20

Klausimų Komisijai valanda

BALSAVIMAS11:30 - 12:00

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Europos Sąjungos prisijungimas prie Draugystės ir bendradarbiavimo Pietryčių Azijoje sutarties

A7-0139/2012

 ***

AFETElmar Brok

Protokolo dėl Airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties projektas (pritarimas)

A7-0065/2012

 ***

AFCOPaulo Rangel

Protokolo dėl Airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties projektas (konsultavimasis)

A7-0064/2012

 *

AFCOPaulo Rangel

Sanglaudos politikos vaidmuo atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“

A7-0084/2012

REGINuno Teixeira

Galutinis terminas

Žmogaus teisių padėtis pasaulyje ir Europos Sąjungos politika šioje srityje

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Galutinis terminas

Derybos dėl ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo

A7-0071/2012

AFETAnneli Jäätteenmäki

Galutinis terminas

Derybos dėl ES ir Armėnijos asociacijos susitarimo

A7-0079/2012

AFETTomasz Piotr Poręba

Iškilmingas posėdis12:00 - 12:30

Iškilmingas posėdis. Jordanija

Tęsiamas balsavimas, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:00

Diskusijos15:00 - 21:00

Priemonės ekonomikos krizei įveikti, ypač euro zonoje

Galutinis terminas

Raginimas imtis konkrečių veiksmų, kovojant su mokesčių klastojimu ir mokesčių vengimu

Galutinis terminas

Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinis saugumas

Galutinis terminas

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių bazė

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Galutinis terminas

Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiai

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Galutinis terminas

Rizikos pasidalijimo priemonės valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

  Ketvirtadienis 19

ESMINĖS DISKUSIJOS09:00 - 11:50

Galutinis terminas

JAV ir ES susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo JAV Vidaus saugumo departamentui

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Prekyba žmonėmis

BALSAVIMAS, po kurio vyks balsavimo paaiškinimai12:00 - 14:00

ES ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojama mediena ir medienos produktais

A7-0082/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

ES ir Liberijos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojamais medienos produktais

A7-0081/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Galutinis terminas

Rizikos pasidalijimo priemonės valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

Teisingumo Teismo nuomonė dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui atitikties Sutartims

Galutinis terminas

JAV ir ES susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo JAV Vidaus saugumo departamentui

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Galutinis terminas

Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių bazė

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Galutinis terminas

Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiai

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Galutinis terminas

Raginimas imtis konkrečių veiksmų, kovojant su mokesčių klastojimu ir mokesčių vengimu

Diskusijos15:00 - 20:00

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos

Biometriniai pasai

O-000052/2012

KomisijaPPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE

O-000065/2012

KomisijaALDE

O-000100/2012

KomisijaECR

Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribų nustatymas atsižvelgiant į BŽŪP reformą

O-000070/2012

TarybaPPE, S&D, ECR, ALDE

O-000071/2012

TarybaGUE/NGL

Kas yra vietoje pagaminti maisto produktai?

O-000046/2012

KomisijaPPE, S&D

Migrantų padėtis Graikijoje

Diskusijos21:00 - 23:00

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2012. ITER finansavimas

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

  Penktadienis 20

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Moterys ir klimato kaita

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Galutinis terminas

Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Galutinis terminas

Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetų nustatymas

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

BALSAVIMAS, po kurio vyks balsavimo paaiškinimai12:00 - 14:00

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2012. ITER finansavimas

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimas

A7-0057/2012

CULTLászló Tőkés

Konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė

A7-0083/2012

ITRESilvia-Adriana Ţicău

Galutinis terminas

Padėtis Malyje

Galutinis terminas

Padėtis Birmoje

Galutinis terminas

Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinis saugumas

Galutinis terminas

Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimų perdavimo iš jos būstinės į delegacijas poveikis pagalbos teikimui

A7-0056/2012

DEVEFilip Kaczmarek

Galutinis terminas

Moterys ir klimato kaita

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Galutinis terminas

Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Galutinis terminas

Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetų nustatymas

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

Atnaujinta: 2012 m. balandžio 19 d.Teisinis pranešimas