Agenda
StraatsburgDinsdag 17 april 2012 - Vrijdag 20 april 2012 245k

  Dinsdag 17

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Mensenrechten in de wereld en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Deadline

Situatie in Mali

Situatie in Syrië

Deadline

Situatie in Birma

Strategie voor de Zwarte Zee

Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)

  Woensdag 18

Debatten09:00 - 09:50

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Vragenuur09:50 - 11:20

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

STEMMINGEN11:30 - 12:00

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag van vriendschap en samenwerking in Zuidoost-Azië

A7-0139/2012

 ***

AFETElmar Brok

Ontwerpprotocol betreffende de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon (goedkeuring)

A7-0065/2012

 ***

AFCOPaulo Rangel

Ontwerpprotocol betreffende de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon (raadpleging)

A7-0064/2012

 *

AFCOPaulo Rangel

De rol van het cohesiebeleid voor de ultraperifere regio's van de Europese Unie in de context van "Europa 2020"

A7-0084/2012

REGINuno Teixeira

Deadline

Mensenrechten in de wereld en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Deadline

Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Azerbeidzjan

A7-0071/2012

AFETAnneli Jäätteenmäki

Deadline

Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Armenië

A7-0079/2012

AFETTomasz Piotr Poręba

Plechtige vergadering12:00 - 12:30

Plechtige vergadering - Jordanië

Voortzetting van de stemmingen gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:00

Debatten15:00 - 21:00

Middelen ter bestrijding van de economische crisis, met name in de eurozone

Deadline

Oproep tot concrete bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking

Deadline

Rechtszekerheid van Europese investeringen buiten de Europese Unie

Deadline

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Deadline

Belasting van energieproducten en elektriciteit

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Deadline

Risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

  Donderdag 19

DEBATTEN VAN PRIORITAIR BELANG09:00 - 11:50

Deadline

Overeenkomst EU-VS inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Mensenhandel

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de EU

A7-0082/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Liberia inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de EU

A7-0081/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Deadline

Risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid

Deadline

Overeenkomst EU-VS inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Deadline

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Deadline

Belasting van energieproducten en elektriciteit

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Deadline

Oproep tot concrete bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking

Debatten15:00 - 20:00

Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Biometrische paspoorten

O-000052/2012

CommissiePPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE

O-000065/2012

CommissieALDE

O-000100/2012

CommissieECR

Afbakening van probleemgebieden in het kader van de hervorming van het GLB

O-000070/2012

RaadPPE, S&D, ECR, ALDE

O-000071/2012

RaadGUE/NGL

Wat zijn "lokaal geproduceerde" voedingsmiddelen?

O-000046/2012

CommissiePPE, S&D

Situatie van migranten in Griekenland

Debatten21:00 - 23:00

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012: financiering van ITER

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

  Vrijdag 20

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Vrouwen en klimaatverandering

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Deadline

Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Deadline

Herziening van het zesde milieuactieprogramma en vaststelling van prioriteiten voor het zevende milieuactieprogramma

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012: financiering van ITER

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

Modernisering van de Europese hogeronderwijssystemen

A7-0057/2012

CULTLászló Tőkés

Een concurrerende digitale interne markt - e-overheid als speerpunt

A7-0083/2012

ITRESilvia-Adriana Ţicău

Deadline

Situatie in Mali

Deadline

Situatie in Birma

Deadline

Rechtszekerheid van Europese investeringen buiten de Europese Unie

Deadline

Impact op de steunverlening van de deconcentratie van het externesteunbeheer van de Commissie

A7-0056/2012

DEVEFilip Kaczmarek

Deadline

Vrouwen en klimaatverandering

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Deadline

Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Deadline

Herziening van het zesde milieuactieprogramma en vaststelling van prioriteiten voor het zevende milieuactieprogramma

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

Laatst bijgewerkt op: 19 april 2012Juridische mededeling