Porządek obrad
StrasburgWtorek, 17 kwietnia 2012 r. - Piątek, 20 kwietnia 2012 r. 252k

  Wtorek, 17

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Prawa człowieka na świecie i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Termin

Sytuacja w Mali

Sytuacja w Syrii

Termin

Sytuacja w Birmie

Strategia na rzecz Morza Czarnego

Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)

  Środa, 18

Debaty09:00 - 09:50

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Tura pytań09:50 - 11:20

Tura pytań (Komisja)

GŁOSOWANIE11:30 - 12:00

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Przystąpienie Unii Europejskiej do Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej

A7-0139/2012

 ***

AFETElmar Brok

Projekt protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (zgoda)

A7-0065/2012

 ***

AFCOPaulo Rangel

Projekt protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (konsultacja)

A7-0064/2012

 *

AFCOPaulo Rangel

Rola polityki spójności w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej w kontekście strategii „Europa 2020”

A7-0084/2012

REGINuno Teixeira

Termin

Prawa człowieka na świecie i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Termin

Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Azerbejdżan

A7-0071/2012

AFETAnneli Jäätteenmäki

Termin

Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Armenia

A7-0079/2012

AFETTomasz Piotr Poręba

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Uroczyste posiedzenie - Jordania

Kontynuowanie głosowania, a następnie wyjaśnienia głosowania12:30 - 14:00

Debaty15:00 - 21:00

Środki na rzecz zwalczania kryzysu gospodarczego, w szczególności w strefie euro

Termin

Apel o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania

Termin

Bezpieczeństwo prawne europejskich inwestycji poza Unią Europejską

Termin

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Termin

Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Termin

Instrumenty podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

  Czwartek, 19

DEBATY PRIORYTETOWE09:00 - 11:50

Termin

Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Handel ludźmi

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Dobrowolna umowa o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT)

A7-0082/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Dobrowolna umowa o partnerstwie między UE a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT)

A7-0081/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Termin

Instrumenty podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

Termin

Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Termin

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Termin

Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Termin

Apel o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania

Debaty15:00 - 20:00

Przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka

Paszporty biometryczne

O-000052/2012

KomisjaPPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE

O-000065/2012

KomisjaALDE

O-000100/2012

KomisjaECR

Określenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kontekście reformy WPR

O-000070/2012

RadaPPE, S&D, ECR, ALDE

O-000071/2012

RadaGUE/NGL

Czym jest żywność „produkowana na miejscu”?

O-000046/2012

KomisjaPPE, S&D

Sytuacja migrantów w Grecji

Debaty21:00 - 23:00

Projekt budżetu korygującego nr 1/2012: finansowanie ITER

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

  Piątek, 20

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Kobiety i zmiany klimatu

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Termin

Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - strategia ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r.

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termin

Przegląd VI wspólnotowego programu działania w zakresie środowiska naturalnego i określenie priorytetów VII programu

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekt budżetu korygującego nr 1/2012: finansowanie ITER

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

Modernizacja europejskich systemów szkolnictwa wyższego

A7-0057/2012

CULTLászló Tőkés

Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni

A7-0083/2012

ITRESilvia-Adriana Ţicău

Termin

Sytuacja w Mali

Termin

Sytuacja w Birmie

Termin

Bezpieczeństwo prawne europejskich inwestycji poza Unią Europejską

Termin

Wpływ decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję na udzielanie pomocy

A7-0056/2012

DEVEFilip Kaczmarek

Termin

Kobiety i zmiany klimatu

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Termin

Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - strategia ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r.

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termin

Przegląd VI wspólnotowego programu działania w zakresie środowiska naturalnego i określenie priorytetów VII programu

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2012Informacja prawna