Program
ŠtrasburgUtorok, 17. apríla 2012 - Piatok, 20. apríla 2012 253k

  Utorok 17.

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Ľudské práva vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Termín

Situácia v Mali

Situácia v Sýrii

Termín

Situácia v Barme

Stratégia pre oblasť Čierneho mora

Jednominútové vystúpenia (článok 150 rokovacieho poriadku)

  Streda 18.

Rozpravy09:00 - 09:50

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Hodina otázok09:50 - 11:20

Hodina otázok (pre Komisiu)

HLASOVANIE11:30 - 12:00

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Pristúpenie Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii

A7-0139/2012

 ***

AFETElmar Brok

Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (súhlas)

A7-0065/2012

 ***

AFCOPaulo Rangel

Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (konzultácia)

A7-0064/2012

 *

AFCOPaulo Rangel

Úloha politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020

A7-0084/2012

REGINuno Teixeira

Termín

Ľudské práva vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Termín

Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom

A7-0071/2012

AFETAnneli Jäätteenmäki

Termín

Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom

A7-0079/2012

AFETTomasz Piotr Poręba

Slávnostná schôdza12:00 - 12:30

Slávnostné rokovanie – Jordánsko

Pokračovanie hlasovania, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:00

Rozpravy15:00 - 21:00

Prostriedky na boj proti hospodárskej kríze, najmä v eurozóne

Termín

Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom

Termín

Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie

Termín

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Termín

Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Termín

Nástroje s rozdelením rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

  Štvrtok 19.

PREDNOSTNÉ ROZPRAVY09:00 - 11:50

Termín

Dohoda medzi EÚ a USA o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Obchodovanie s ľuďmi

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom a výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie

A7-0082/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Libériou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ

A7-0081/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Termín

Nástroje s rozdelením rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

Stanovisko Súdneho dvora o zlučiteľnosti Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických so zmluvami

Termín

Dohoda medzi EÚ a USA o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Termín

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Termín

Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Termín

Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom

Rozpravy15:00 - 20:00

Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach

Biometrické pasy

O-000052/2012

KomisiaPPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE

O-000065/2012

KomisiaALDE

O-000100/2012

KomisiaECR

Vymedzenie znevýhodnených oblastí v kontexte reformy SPP

O-000070/2012

RadaPPE, S&D, ECR, ALDE

O-000071/2012

RadaGUE/NGL

Čo si predstaviť pod potravinami „miestnej výroby“?

O-000046/2012

KomisiaPPE, S&D

Situácia migrantov v Grécku

Rozpravy21:00 - 23:00

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financovanie projektu ITER

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

  Piatok 20.

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Ženy a zmena klímy

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Termín

Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termín

Hodnotenie šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovenie priorít siedmeho environmentálneho akčného programu

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financovanie projektu ITER

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

Modernizácia európskych systémov vysokoškolského vzdelávania

A7-0057/2012

CULTLászló Tőkés

Konkurencieschopný jednotný digitálny trh – elektronická verejná správa ako vedúca sila

A7-0083/2012

ITRESilvia-Adriana Ţicău

Termín

Situácia v Mali

Termín

Situácia v Barme

Termín

Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie

Termín

Prenesenie právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústredia na delegácie a jeho vplyv na poskytovanie pomoci

A7-0056/2012

DEVEFilip Kaczmarek

Termín

Ženy a zmena klímy

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Termín

Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termín

Hodnotenie šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovenie priorít siedmeho environmentálneho akčného programu

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

Posledná úprava: 19. apríla 2012Právne oznámenie