Pořad jednání
BruselStředa 9. května 2012 - Čtvrtek 10. května 2012 253k

  Středa, 9.

Rozpravy15:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Budoucnost Evropy

Lhůta

Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii

A7-0149/2012

 ***I

ITREAngelika Niebler

Další postup po návštěvě delegace výboru LIBE na Sicílii a Lampeduse

Lhůta

Právo rozhodné pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)

A7-0152/2012

JURICecilia Wikström

Lhůta

Obchodní a investiční strategie EU pro oblast jižního Středomoří po arabském jaru

A7-0104/2012

INTANiccolò Rinaldi

Lhůta

Patentování základních biologických procesů

Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)

  Čtvrtek, 10.

Rozpravy08:30 - 11:20

Společná rozprava - Absolutorium za rok 2010 (43 zpráv)

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, oddíl III, Komise

A7-0098/2012

CONTChristofer Fjellner

Lhůta

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2010

A7-0102/2012

CONTChristofer Fjellner

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský parlament

A7-0120/2012

CONTBogusław Liberadzki

Lhůta

Absolutorium 2010: 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond (ERF)

A7-0100/2012

CONTMartin Ehrenhauser

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Rada

A7-0095/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Soudní dvůr

A7-0088/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Účetní dvůr

A7-0091/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Hospodářský a sociální výbor

A7-0092/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Výbor regionů

A7-0090/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský veřejný ochránce práv

A7-0089/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský inspektor ochrany údajů

A7-0093/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU

A7-0103/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

A7-0125/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

A7-0129/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská policejní akademie (CEPOL)

A7-0119/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu

A7-0130/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

A7-0124/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

A7-0123/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro chemické látky

A7-0126/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro životní prostředí

A7-0105/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

A7-0106/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

A7-0132/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro léčivé přípravky

A7-0107/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

A7-0134/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

A7-0137/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací

A7-0136/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro železnice

A7-0118/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská nadace odborného vzdělávání

A7-0135/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

A7-0117/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Zásobovací agentura Euratomu

A7-0131/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

A7-0116/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Eurojust

A7-0128/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Europol

A7-0111/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Agentura Evropské unie pro základní práva

A7-0122/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)

A7-0133/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém GNSS

A7-0127/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Artemis – vestavěné počítačové systémy

A7-0109/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Clean Sky – letecký průmysl a životní prostředí

A7-0115/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: společný podnik ENIAC

A7-0112/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

A7-0110/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)

A7-0108/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

A7-0113/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: společný podnik SESAR

A7-0114/2012

CONTMonica Luisa Macovei

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování11:30 - 13:30

Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

A7-0140/2012

 ***I

INTAVital Moreira

Omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace

A7-0085/2012

 ***I

INTARobert Sturdy

Elektronické vydávání Úředního věstníku Evropské unie

A7-0087/2012

 ***

JURIZbigniew Ziobro

Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Cornelia Vadima Tudora

A7-0151/2012

JURICecilia Wikström

Budoucnost regionálních letišť a leteckých služeb

A7-0094/2012

TRANPhilip Bradbourn

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, oddíl III, Komise

A7-0098/2012

CONTChristofer Fjellner

Lhůta

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2010

A7-0102/2012

CONTChristofer Fjellner

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský parlament

A7-0120/2012

CONTBogusław Liberadzki

Lhůta

Absolutorium 2010: 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond (ERF)

A7-0100/2012

CONTMartin Ehrenhauser

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Rada

A7-0095/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Soudní dvůr

A7-0088/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Účetní dvůr

A7-0091/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Hospodářský a sociální výbor

A7-0092/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Výbor regionů

A7-0090/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský veřejný ochránce práv

A7-0089/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský inspektor ochrany údajů

A7-0093/2012

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Absolutorium 2010: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU

A7-0103/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

A7-0125/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

A7-0129/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská policejní akademie (CEPOL)

A7-0119/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu

A7-0130/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

A7-0124/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

A7-0123/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro chemické látky

A7-0126/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro životní prostředí

A7-0105/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

A7-0106/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

A7-0132/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro léčivé přípravky

A7-0107/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

A7-0134/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

A7-0137/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací

A7-0136/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro železnice

A7-0118/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská nadace odborného vzdělávání

A7-0135/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

A7-0117/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Zásobovací agentura Euratomu

A7-0131/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

A7-0116/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Eurojust

A7-0128/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Europol

A7-0111/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Agentura Evropské unie pro základní práva

A7-0122/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)

A7-0133/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém GNSS

A7-0127/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Artemis – vestavěné počítačové systémy

A7-0109/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: Clean Sky – letecký průmysl a životní prostředí

A7-0115/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: společný podnik ENIAC

A7-0112/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

A7-0110/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)

A7-0108/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

A7-0113/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Absolutorium 2010: společný podnik SESAR

A7-0114/2012

CONTMonica Luisa Macovei

Lhůta

Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2010

A7-0121/2012

CONTZigmantas Balčytis

Lhůta

Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii

A7-0149/2012

 ***I

ITREAngelika Niebler

Lhůta

Vývozu a dovoz nebezpečných chemických látek

A7-0015/2012

 ***I

ENVIDan Jørgensen

Lhůta

Změna článku 87a a článku 88 jednacího řádu Evropského parlamentu

A7-0072/2012

AFCOCarlo Casini

Lhůta

Právo rozhodné pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)

A7-0152/2012

JURICecilia Wikström

Lhůta

Obchodní a investiční strategie EU pro oblast jižního Středomoří po arabském jaru

A7-0104/2012

INTANiccolò Rinaldi

Lhůta

Patentování základních biologických procesů

Lhůta

Námořní pirátství

Poslední aktualizace: 9. května 2012Právní upozornění