Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 21. května 2012 - Čtvrtek 24. května 2012 245k

  Pondělí, 21.

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Hodnotící zpráva o vnitřním trhu

A7-0153/2012

IMCOSimon Busuttil

Bezvízový cestovní styk s Kanadou pro všechny občany EU a komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou

Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)

  Úterý, 22.

Rozpravy09:00 - 11:50

Společná rozprava - Přístup malých a středních podniků ke strukturálním fondům a definice malých a středních podniků

Přístup malých a středních podniků ke strukturálním fondům

Posouzení definice malých a středních podniků

Lhůta

Situace na Ukrajině, případ Julie Tymošenkové

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh

A7-0440/2011

 *

ECONHans-Peter Martin

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie

A7-0143/2012

LIBERita Borsellino

Přístup EU k trestnímu právu

A7-0144/2012

LIBECornelis de Jong

Posílení práv zranitelných spotřebitelů

A7-0155/2012

IMCOMaría Irigoyen Pérez

Lhůta

Vydávání euromincí

A7-0439/2011

 ***I

ECONHans-Peter Martin

Lhůta

Hodnotící zpráva o vnitřním trhu

A7-0153/2012

IMCOSimon Busuttil

Lhůta

Výhled do roku 2020 pro ženy v Turecku

A7-0138/2012

FEMMEmine Bozkurt

Lhůta

Změna jednacího řádu Evropského parlamentu v souvislosti s prováděním evropské občanské iniciativy

A7-0148/2012

AFCOZita Gurmai

Rozpravy15:00 - 21:00

Příprava neformálního summitu - Investice, růst a zaměstnanost

Lhůta

Boj proti homofobii v Evropě

Lhůta

Tuňák obecný ve východním Atlantiku a Středozemním moři

A7-0449/2011

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Lhůta

EU a Čína: nevyvážený obchod?

A7-0141/2012

INTAMarielle de Sarnez

Obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru

O-000107/2012

KomiseINTA

  Středa, 23.

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Společný systém daně z finančních transakcí

A7-0154/2012

 *

ECONAnni Podimata

Lhůta

Vyšetřovací právo Evropského parlamentu

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Lhůta

Tuňák obecný ve východním Atlantiku a Středozemním moři

A7-0449/2011

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Lhůta

Požadavky dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem

A7-0034/2012

 ***I

TRANDominique Riquet

Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

A7-0147/2012

 ***

PECHDolores García-Hierro Caraballo

Lhůta

Společný systém daně z finančních transakcí

A7-0154/2012

 *

ECONAnni Podimata

Lhůta

EU a Čína: nevyvážený obchod?

A7-0141/2012

INTAMarielle de Sarnez

Lhůta

Vyšetřovací právo Evropského parlamentu

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

Rozpravy15:00 - 20:00

Súdán a Jižní Súdán

Guinea-Bissau

Lhůta

Evropa účinněji využívající zdroje

A7-0161/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Lhůta

Iniciativa "Příležitosti pro mladé"

O-000106/2012

KomiseEMPL

  Čtvrtek, 24.

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Stejné odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou práci

A7-0160/2012

FEMMEdit Bauer

Lhůta

Přistěhovalecké kvóty na výdej povolení k pobytu ve Švýcarsku pro státní příslušníky Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovinska, Slovenska, České republiky a Maďarska

O-000113/2012

KomisePPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR

O-000115/2012

KomiseGUE/NGL

Lhůta

Obecná ustanovení pro makrofinanční pomoc třetím zemím

A7-0157/2012

 ***I

INTAMetin Kazak

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Lhůta

Obecná ustanovení pro makrofinanční pomoc třetím zemím

A7-0157/2012

 ***I

INTAMetin Kazak

Lhůta

Situace na Ukrajině, případ Julie Tymošenkové

Lhůta

Boj proti homofobii v Evropě

Lhůta

Evropa účinněji využívající zdroje

A7-0161/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Lhůta

Iniciativa "Příležitosti pro mladé"

Lhůta

Stejné odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou práci

A7-0160/2012

FEMMEdit Bauer

Lhůta

Přistěhovalecké kvóty na výdej povolení k pobytu ve Švýcarsku pro státní příslušníky Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovinska, Slovenska, České republiky a Maďarska

Rozpravy15:00 - 16:00

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu) – Doba trvání: nejvýše 1 hodina

Lhůta

Venezuela: možné vystoupení z Meziamerické komise pro lidská práva

Lhůta

Ázerbájdžán

Lhůta

Situace uprchlíků ze Severní Koreje

Hlasování 16:00 - 17:00
(po skončení předchozích rozprav)

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 23. května 2012Právní upozornění