Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 21 Μάϊος 2012 - Πέμπτη 24 Μάϊος 2012 263k

  Δευτέρα 21

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς

A7-0153/2012

IMCOSimon Busuttil

Απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για όλους τους πολίτες της EE που μεταβαίνουν στον Καναδά και η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ - Καναδά

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

  Τρίτη 22

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Κοινή συζήτηση - Πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στα διαρθρωτικά ταμεία και ορισμός της ΜΜΕ

Πρόσβαση των ΜΜΕ στα διαρθρωτικά ταμεία

Αξιολόγηση του ορισμού της ΜΜΕ

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Ουκρανία και η περίπτωση της Γιούλια Τιμοσένκο

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Ονομαστική αξία και τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν

A7-0440/2011

 *

ECONHans-Peter Martin

Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0143/2012

LIBERita Borsellino

Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο

A7-0144/2012

LIBECornelis de Jong

Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών

A7-0155/2012

IMCOMaría Irigoyen Pérez

Προθεσμία

Έκδοση κερμάτων ευρώ

A7-0439/2011

 ***I

ECONHans-Peter Martin

Προθεσμία

Πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς

A7-0153/2012

IMCOSimon Busuttil

Προθεσμία

Μια προοπτική για τις γυναίκες στην Τουρκία το 2020

A7-0138/2012

FEMMEmine Bozkurt

Προθεσμία

Τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών

A7-0148/2012

AFCOZita Gurmai

Συζητήσεις15:00 - 21:00

Προετοιμασία της άτυπης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής - Επενδύσεις, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης

Προθεσμία

Η καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη

Προθεσμία

Αποκατάσταση του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο

A7-0449/2011

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Προθεσμία

ΕΕ - Κίνα: ανισορροπία στο εμπόριο;

A7-0141/2012

INTAMarielle de Sarnez

Εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κολομβίας / Περού

O-000107/2012

ΕπιτροπήINTA

  Τετάρτη 23

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

A7-0154/2012

 *

ECONAnni Podimata

Προθεσμία

Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προθεσμία

Αποκατάσταση του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο

A7-0449/2011

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Προθεσμία

Απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους

A7-0034/2012

 ***I

TRANDominique Riquet

Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης

A7-0147/2012

 ***

PECHDolores García-Hierro Caraballo

Προθεσμία

Κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

A7-0154/2012

 *

ECONAnni Podimata

Προθεσμία

ΕΕ - Κίνα: ανισορροπία στο εμπόριο;

A7-0141/2012

INTAMarielle de Sarnez

Προθεσμία

Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Σουδάν και Νότιο Σουδάν

Γουινέα-Μπισσάου

Προθεσμία

Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους

A7-0161/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Προθεσμία

Πρωτοβουλία για την προσφορά ευκαιριών στους νέους

O-000106/2012

ΕπιτροπήEMPL

  Πέμπτη 24

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Ίση αμοιβή εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας

A7-0160/2012

FEMMEdit Bauer

Προθεσμία

Ελβετικές ποσοστώσεις στον αριθμό των αδειών διαμονής που χορηγούνται σε πολίτες της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας

O-000113/2012

ΕπιτροπήPPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR

O-000115/2012

ΕπιτροπήGUE/NGL

Προθεσμία

Γενικές διατάξεις για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες

A7-0157/2012

 ***I

INTAMetin Kazak

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προθεσμία

Γενικές διατάξεις για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες

A7-0157/2012

 ***I

INTAMetin Kazak

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Ουκρανία και η περίπτωση της Γιούλια Τιμοσένκο

Προθεσμία

Η καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη

Προθεσμία

Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους

A7-0161/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Προθεσμία

Πρωτοβουλία για την προσφορά ευκαιριών στους νέους

Προθεσμία

Ίση αμοιβή εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας

A7-0160/2012

FEMMEdit Bauer

Προθεσμία

Ελβετικές ποσοστώσεις στον αριθμό των αδειών διαμονής που χορηγούνται σε πολίτες της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Συζητήσεις επί περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου - Διάρκεια: μία ώρα κατ' ανώτατο όριο (άρθρο 122 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Βενεζουέλα: ενδεχόμενη αποχώρηση από την Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προθεσμία

Αζερμπαϊτζάν

Προθεσμία

Η κατάσταση των βορειοκορεατών προσφύγων

Ψηφοφορίες 16:00 - 17:00
(μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Μάϊος 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου