Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 21 maja 2012 r. - Czwartek, 24 maja 2012 r. 244k

  Poniedziałek, 21

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Tabela wyników rynku wewnętrznego

A7-0153/2012

IMCOSimon Busuttil

Zniesienie wiz do Kanady dla wszystkich obywateli UE oraz kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą

Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)

  Wtorek, 22

Debaty09:00 - 11:50

Wspólna debata - Dostęp MŚP do funduszy stukturalnych oraz definicja MŚP

Dostęp MŚP do funduszy strukturalnych

Ocena definicji MŚP

Termin

Sytuacja na Ukrainie, sprawa Julii Tymoszenko

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu

A7-0440/2011

 *

ECONHans-Peter Martin

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

A7-0143/2012

LIBERita Borsellino

Podejście UE do prawa karnego

A7-0144/2012

LIBECornelis de Jong

Strategia na rzecz wzmocnienia praw konsumentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

A7-0155/2012

IMCOMaría Irigoyen Pérez

Termin

Emisja monet euro

A7-0439/2011

 ***I

ECONHans-Peter Martin

Termin

Tabela wyników rynku wewnętrznego

A7-0153/2012

IMCOSimon Busuttil

Termin

Perspektywy dla kobiet w Turcji do roku 2020

A7-0138/2012

FEMMEmine Bozkurt

Termin

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w związku z realizacją europejskiej inicjatywy obywatelskiej

A7-0148/2012

AFCOZita Gurmai

Debaty15:00 - 21:00

Przygotowania do nieformalnego szczytu UE - Inwestycje, wzrost i zatrudnienie

Termin

Walka z homofobią w Europie

Termin

Tuńczyk błękitnopłetwy we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym

A7-0449/2011

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Termin

UE - Chiny: brak równowagi w relacjach handlowych?

A7-0141/2012

INTAMarielle de Sarnez

Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru

O-000107/2012

KomisjaINTA

  Środa, 23

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Wspólny system podatku od transakcji finansowych

A7-0154/2012

 *

ECONAnni Podimata

Termin

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Tuńczyk błękitnopłetwy we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym

A7-0449/2011

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Termin

Konstrukcja podwójnokadłubowa lub równoważne rozwiązanie konstrukcyjne w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych

A7-0034/2012

 ***I

TRANDominique Riquet

Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mozambiku

A7-0147/2012

 ***

PECHDolores García-Hierro Caraballo

Termin

Wspólny system podatku od transakcji finansowych

A7-0154/2012

 *

ECONAnni Podimata

Termin

UE - Chiny: brak równowagi w relacjach handlowych?

A7-0141/2012

INTAMarielle de Sarnez

Termin

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

Debaty15:00 - 20:00

Sudan i Sudan Południowy

Gwinea Bissau

Termin

Europa efektywnie korzystająca z zasobów

A7-0161/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termin

Inicjatywa "Szanse dla młodzieży"

O-000106/2012

KomisjaEMPL

  Czwartek, 24

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Stosowanie zasady równego wynagradzania pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości

A7-0160/2012

FEMMEdit Bauer

Termin

Wprowadzenie przez Szwajcarię ograniczeń liczby pozwoleń na pobyt stały wobec obywateli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Węgier

O-000113/2012

KomisjaPPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR

O-000115/2012

KomisjaGUE/NGL

Termin

Ogólne przepisy dotyczące pomocy makrofinansowej dla państw trzecich

A7-0157/2012

 ***I

INTAMetin Kazak

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Ogólne przepisy dotyczące pomocy makrofinansowej dla państw trzecich

A7-0157/2012

 ***I

INTAMetin Kazak

Termin

Sytuacja na Ukrainie, sprawa Julii Tymoszenko

Termin

Walka z homofobią w Europie

Termin

Europa efektywnie korzystająca z zasobów

A7-0161/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termin

Inicjatywa "Szanse dla młodzieży"

Termin

Stosowanie zasady równego wynagradzania pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości

A7-0160/2012

FEMMEdit Bauer

Termin

Wprowadzenie przez Szwajcarię ograniczeń liczby pozwoleń na pobyt stały wobec obywateli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Węgier

Debaty15:00 - 16:00

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 122 Regulaminu PE)

Termin

Wenezuela: możliwość wystąpienia z Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka

Termin

Azerbejdżan

Termin

Sytuacja uchodźców północnokoreańskich

Głosowania 16:00 - 17:00
(po zakończeniu poprzedzających debat)

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2012Informacja prawna