Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 21 mai 2012 - Joi, 24 mai 2012 242k

  Luni, 21

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Tabloul de bord al pieţei interne

A7-0153/2012

IMCOSimon Busuttil

Regim de călătorii fără viză în Canada pentru toţi cetăţenii UE şi acordul economic și comercial cuprinzător dintre UE şi Canada

Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)

  Marţi, 22

Dezbateri09:00 - 11:50

Dezbatere comună - Accesul IMM-urilor la fondurile structurale şi definiţia IMM-urilor

Accesul IMM-urilor la fondurile structurale

Evaluarea definiţiei IMM-urilor

Termen

Situaţia din Ucraina, cazul Iuliei Timoșenko

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație

A7-0440/2011

 *

ECONHans-Peter Martin

Strategia de securitate internă a Uniunii Europene

A7-0143/2012

LIBERita Borsellino

Abordarea UE privind dreptul penal

A7-0144/2012

LIBECornelis de Jong

Consolidarea drepturilor consumatorilor vulnerabili

A7-0155/2012

IMCOMaría Irigoyen Pérez

Termen

Emiterea de monede euro

A7-0439/2011

 ***I

ECONHans-Peter Martin

Termen

Tabloul de bord al pieţei interne

A7-0153/2012

IMCOSimon Busuttil

Termen

Femeile din Turcia în anul 2020

A7-0138/2012

FEMMEmine Bozkurt

Termen

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește implementarea inițiativei cetățeneşti europene

A7-0148/2012

AFCOZita Gurmai

Dezbateri15:00 - 21:00

Pregătirea summitului neoficial al UE - Investiţii, creştere şi locuri de muncă

Termen

Combaterea homofobiei în Europa

Termen

Stocurile de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

A7-0449/2011

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Termen

UE și China: există un dezechilibru în relațiile comerciale?

A7-0141/2012

INTAMarielle de Sarnez

Acordul comercial dintre UE și Columbia și Peru

O-000107/2012

ComisiaINTA

  Miercuri, 23

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare

A7-0154/2012

 *

ECONAnni Podimata

Termen

Dreptul de anchetă al Parlamentului European

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Termen

Stocurile de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

A7-0449/2011

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Termen

Introducerea cerinţelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă

A7-0034/2012

 ***I

TRANDominique Riquet

Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mozambic

A7-0147/2012

 ***

PECHDolores García-Hierro Caraballo

Termen

Sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare

A7-0154/2012

 *

ECONAnni Podimata

Termen

UE și China: există un dezechilibru în relațiile comerciale?

A7-0141/2012

INTAMarielle de Sarnez

Termen

Dreptul de anchetă al Parlamentului European

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

Dezbateri15:00 - 20:00

Sudan şi Sudanul de Sud

Guineea-Bissau

Termen

O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

A7-0161/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termen

Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri

O-000106/2012

ComisiaEMPL

  Joi, 24

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Remunerarea egală a bărbaților și femeilor pentru muncă egală sau muncă de valoare egală

A7-0160/2012

FEMMEdit Bauer

Termen

Contingentele elvețiene referitoare la numărul de permise de ședere acordate resortisanților din Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Slovacia, Republica Cehă și Ungaria

O-000113/2012

ComisiaPPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR

O-000115/2012

ComisiaGUE/NGL

Termen

Dispoziţii generale privind acordarea de asistenţă macrofinanciară ţărilor terţe

A7-0157/2012

 ***I

INTAMetin Kazak

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Termen

Dispoziţii generale privind acordarea de asistenţă macrofinanciară ţărilor terţe

A7-0157/2012

 ***I

INTAMetin Kazak

Termen

Situaţia din Ucraina, cazul Iuliei Timoșenko

Termen

Combaterea homofobiei în Europa

Termen

O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

A7-0161/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termen

Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri

Termen

Remunerarea egală a bărbaților și femeilor pentru muncă egală sau muncă de valoare egală

A7-0160/2012

FEMMEdit Bauer

Termen

Contingentele elvețiene referitoare la numărul de permise de ședere acordate resortisanților din Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Slovacia, Republica Cehă și Ungaria

Dezbateri15:00 - 16:00

Dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept - Durată: cel mult o oră (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)

Termen

Venezuela: posibila retragere din Comisia interamericană pentru drepturile omului

Termen

Azerbaidjan

Termen

Situaţia refugiaţilor din Coreea de Nord

Votare 16:00 - 17:00
(la sfârşitul dezbaterilor precedente)

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)

Ultima actualizare: 23 mai 2012Notă juridică