Program
ŠtrasburgPondelok, 21. mája 2012 - Štvrtok, 24. mája 2012 246k

  Pondelok 21.

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Hodnotenie výsledkov vnútorného trhu

A7-0153/2012

IMCOSimon Busuttil

Bezvízový cestovný styk s Kanadou pre všetkých občanov EÚ a komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

Jednominútové vystúpenia (článok 150 rokovacieho poriadku)

  Utorok 22.

Rozpravy09:00 - 11:50

Spoločná rozprava - Prístup malých a stredných podnikov k štrukturálnym fondom a definícia malých a stredných podnikov

Prístup malých a stredných podnikov k štrukturálnym fondom

Posúdenie definície malých a stredných podnikov

Termín

Situácia na Ukrajine, prípad Julie Timošenkovej

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Nominálne hodnoty a technické špecifikácie euromincí určených do obehu

A7-0440/2011

 *

ECONHans-Peter Martin

Stratégia vnútornej bezpečnosti Európskej únie

A7-0143/2012

LIBERita Borsellino

Prístup EÚ k trestnému právu

A7-0144/2012

LIBECornelis de Jong

Stratégia posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov

A7-0155/2012

IMCOMaría Irigoyen Pérez

Termín

Vydávanie euromincí

A7-0439/2011

 ***I

ECONHans-Peter Martin

Termín

Hodnotenie výsledkov vnútorného trhu

A7-0153/2012

IMCOSimon Busuttil

Termín

Perspektívy žien v Turecku do roku 2020

A7-0138/2012

FEMMEmine Bozkurt

Termín

Zmena a doplnenie Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti s vykonávaním európskej iniciatívy občanov

A7-0148/2012

AFCOZita Gurmai

Rozpravy15:00 - 21:00

Príprava neformálneho samitu EÚ na tému Investície, rast a zamestnanosť

Termín

Boj proti homofóbii v Európe

Termín

Tuniak modroplutvý vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

A7-0449/2011

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Termín

EÚ a Čína: nevyvážený obchod?

A7-0141/2012

INTAMarielle de Sarnez

Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej

O-000107/2012

KomisiaINTA

  Streda 23.

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Spoločný systém dane z finančných transakcií

A7-0154/2012

 *

ECONAnni Podimata

Termín

Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Termín

Tuniak modroplutvý vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

A7-0449/2011

 ***I

PECHRaül Romeva i Rueda

Termín

Konštrukčné požiadavky na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom

A7-0034/2012

 ***I

TRANDominique Riquet

Rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mozambickou republikou

A7-0147/2012

 ***

PECHDolores García-Hierro Caraballo

Termín

Spoločný systém dane z finančných transakcií

A7-0154/2012

 *

ECONAnni Podimata

Termín

EÚ a Čína: nevyvážený obchod?

A7-0141/2012

INTAMarielle de Sarnez

Termín

Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu

A7-0352/2011

AFCODavid Martin

Rozpravy15:00 - 20:00

Sudán a Južný Sudán

Guinea-Bissau

Termín

Európa efektívne využívajúca zdroje

A7-0161/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termín

Iniciatíva Príležitosti pre mladých

O-000106/2012

KomisiaEMPL

  Štvrtok 24.

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty

A7-0160/2012

FEMMEdit Bauer

Termín

Švajčiarske kvóty na počet povolení na pobyt udeľovaných štátnym príslušníkom Poľska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Slovinska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska

O-000113/2012

KomisiaPPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR

O-000115/2012

KomisiaGUE/NGL

Termín

Všeobecné ustanovenia o makrofinančnej pomoci tretím krajinám

A7-0157/2012

 ***I

INTAMetin Kazak

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Termín

Všeobecné ustanovenia o makrofinančnej pomoci tretím krajinám

A7-0157/2012

 ***I

INTAMetin Kazak

Termín

Situácia na Ukrajine, prípad Julie Timošenkovej

Termín

Boj proti homofóbii v Európe

Termín

Európa efektívne využívajúca zdroje

A7-0161/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Termín

Iniciatíva Príležitosti pre mladých

Termín

Uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty

A7-0160/2012

FEMMEdit Bauer

Termín

Švajčiarske kvóty na počet povolení na pobyt udeľovaných štátnym príslušníkom Poľska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Slovinska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska

Rozpravy15:00 - 16:00

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu – celkové trvanie maximálne 60 minút (článok 122)

Termín

Venezuela: možnosť odstúpenia od Medziamerickej komisie pre ľudské práva

Termín

Azerbajdžan

Termín

Situácia severokórejských utečencov

Hlasovanie 16:00 - 17:00
(po skončení predchádzajúcich rozpráv)

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122)

Posledná úprava: 23. mája 2012Právne oznámenie