Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 11. června 2012 - Čtvrtek 14. června 2012 254k

  Pondělí, 11.

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Obchodní jednání EU s Japonskem

Lhůta

Systém všeobecných celních preferencí

A7-0054/2012

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Lhůta

Veřejné konzultace a jejich dostupnost ve všech jazycích EU

Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)

  Úterý, 12.

Rozpravy09:00 - 11:50

Právní základ schengenského hodnotícího mechanismu

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi, Španělsko

A7-0189/2012

BUDGSalvador Garriga Polledo

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2012: uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ke zmírnění následků povodní v Itálii (Ligurie a Toskánsko) v roce 2011

A7-0181/2012

BUDGFrancesca Balzani

Využití prostředků z Fondu solidarity EU ke zmírnění následků povodní v Ligurii a Toskánsku

A7-0182/2012

BUDGJosé Manuel Fernandes

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2012/000 TA 2012 – Technická pomoc z podnětu Komise

A7-0187/2012

BUDGJan Kozłowski

Lhůta

Rozvojová spolupráce s Latinskou Amerikou

A7-0159/2012

DEVERicardo Cortés Lastra

Lhůta

Přeshraniční dobrovolné činnosti v EU

A7-0166/2012

CULTMarco Scurria

Lhůta

Ochrana kritické informační infrastruktury: směrem ke globální kybernetické bezpečnosti

A7-0167/2012

ITREIvailo Kalfin

Lhůta

Spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky

A7-0168/2012

ITREEdit Herczog

Rozpravy15:00 - 21:00

Lhůta

Zvláštní zástupce EU pro lidská práva

A7-0174/2012

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Výroční zpráva o lidských právech

Lhůta

Jednání o Smlouvě OSN o obchodu se zbraněmi (ATT)

Lhůta

Nejnovější vývoj na Blízkém Východě, včetně situace v Sýrii

Lhůta

Následná opatření po volbách v Demokratické republice Kongo

Nová strategie pro Afghánistán

Lhůta

Situace v Tibetu

  Středa, 13.

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA09:00 - 11:20

Společná rozprava - Zasedání Evropské rady – víceletý finanční výhled a vlastní zdroje

Příprava zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012)

Lhůta

Víceletý finanční výhled a vlastní zdroje

HLASOVÁNÍ11:30 - 12:00

Jmenování člena Účetního dvora (Iliana Ivanova – Bulharsko)

A7-0188/2012

 *

CONTInés Ayala Sender

Doporučení Evropského parlamentu Radě k 67. zasedání Valného shromáždění OSN

A7-0186/2012

AFETAlexander Graf Lambsdorff

Lhůta

Systém všeobecných celních preferencí

A7-0054/2012

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Hospodářský a rozpočtový dohled nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně

A7-0172/2012

 ***I

ECONJean-Paul Gauzès

Lhůta

Sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

A7-0173/2012

 ***I

ECONElisa Ferreira

Lhůta

Rozšíření zeměpisného rozsahu operací EBRD o jižní a východní Středomoří

A7-0142/2012

 ***I

ECONSlavi Binev

Lhůta

Víceletý finanční výhled a vlastní zdroje

Lhůta

Obchodní jednání EU s Japonskem

Lhůta

Guinea-Bissau

Lhůta

Súdán a Jižní Súdán

Lhůta

Obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru

Lhůta

Zvláštní zástupce EU pro lidská práva

A7-0174/2012

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Lhůta

Jednání o Smlouvě OSN o obchodu se zbraněmi (ATT)

Lhůta

Následná opatření po volbách v Demokratické republice Kongo

Slavnostní zasedání12:00 - 12:30

Projev prezidenta Peru Ollanty Humaly

Pokračování hlasování, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:00

Rozpravy15:00 - 21:00

Evropský semestr

Lhůta

Budoucnost Aktu o jednotném trhu

Lhůta

Budoucnost evropského práva společností

O-000110/2012

KomiseJURI

Lhůta

Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst

Lhůta

Nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

A7-0339/2011

 ***I

ENVIJános Áder

Lhůta

Mrzačení ženských pohlavních orgánů

Lhůta

Závadné silikonové prsní implantáty vyrobené francouzskou společností PIP

O-000101/2012

KomisePPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD

  Čtvrtek, 14.

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely

A7-0059/2012

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska

A7-0145/2012

 ***I

PECHStruan Stevenson

Evropští producenti mléka

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska

A7-0145/2012

 ***I

PECHStruan Stevenson

Lhůta

Nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

A7-0339/2011

 ***I

ENVIJános Áder

Lhůta

Potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely

A7-0059/2012

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Lhůta

Veřejné konzultace a jejich dostupnost ve všech jazycích EU

Lhůta

Situace v Tibetu

Lhůta

Budoucnost Aktu o jednotném trhu

Lhůta

Budoucnost evropského práva společností

Lhůta

Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst

Lhůta

Mrzačení ženských pohlavních orgánů

Lhůta

Závadné silikonové prsní implantáty vyrobené francouzskou společností PIP

Rozpravy15:00 - 16:00

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu) – Doba trvání: nejvýše 1 hodina

Lhůta

Lidská práva a bezpečnostní situace v oblasti Sahelu

Lhůta

Případy beztrestnosti na Filipínách

Lhůta

Situace etnických menšin v Íránu

Hlasování 16:00 - 17:00
(po skončení předchozích rozprav)

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 13. června 2012Právní upozornění