Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2012. gada 11. jūnija - Ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnija 253k

  Pirmdiena 11.

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

ES tirdzniecības sarunas ar Japānu

Termiņi

Vispārējo tarifa preferenču sistēma

A7-0054/2012

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Termiņi

Sabiedriskā apspriešana un tās pieejamība visās ES valodās

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)

  Otrdiena 12.

Debates09:00 - 11:50

Šengenas novērtēšanas mehānisma juridiskais pamats

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) — Spānijas pieteikums EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana — apavu ražošana

A7-0189/2012

BUDGSalvador Garriga Polledo

Projekts budžeta grozījumam Nr. 2/2012: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana saistībā ar plūdiem Itālijā (Ligūrijā un Toskānā) 2011. gadā

A7-0181/2012

BUDGFrancesca Balzani

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana: plūdi Ligūrijā un Toskānā

A7-0182/2012

BUDGJosé Manuel Fernandes

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (EGF/2012/000 TA 2012 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

A7-0187/2012

BUDGJan Kozłowski

Termiņi

Sadarbība ar Latīņameriku attīstības jomā

A7-0159/2012

DEVERicardo Cortés Lastra

Termiņi

Pārrobežu brīvprātīgais darbs Eiropas Savienībā

A7-0166/2012

CULTMarco Scurria

Termiņi

Informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzība — virzība uz globālu kiberdrošību

A7-0167/2012

ITREIvailo Kalfin

Termiņi

Sadarbība enerģētikas politikā ar partneriem ārpus ES robežām

A7-0168/2012

ITREEdit Herczog

Debates15:00 - 21:00

Termiņi

ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos

A7-0174/2012

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ikgadējais ziņojums par cilvēktiesību stāvokli

Termiņi

Sarunas par ANO Ieroču tirdzniecības līgumu

Termiņi

Notikumu attīstība Tuvajos Austrumos, tostarp stāvoklis Sīrijā

Termiņi

Vēlēšanu uzraudzība Kongo Demokrātiskajā Republikā

Jauna stratēģija Afganistānai

Termiņi

Stāvoklis Tibetā

  Trešdiena 13.

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:20

Kopīgās debates - Eiropadomes sanāksme — daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi

Gatavošanās Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmei

Termiņi

Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi

BALSOŠANA11:30 - 12:00

Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Iliana Ivanova — Bulgārija)

A7-0188/2012

 *

CONTInés Ayala Sender

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 67. sesija

A7-0186/2012

AFETAlexander Graf Lambsdorff

Termiņi

Vispārējo tarifa preferenču sistēma

A7-0054/2012

 ***I

INTAChristofer Fjellner

To eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšana, kurās ir finansiālās stabilitātes grūtības

A7-0172/2012

 ***I

ECONJean-Paul Gauzès

Termiņi

Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs

A7-0173/2012

 ***I

ECONElisa Ferreira

Termiņi

ERAB darbības ģeogrāfisko apgabalu paplašināšana, aptverot Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionu

A7-0142/2012

 ***I

ECONSlavi Binev

Termiņi

Daudzgadu finanšu shēma un pašu resursi

Termiņi

ES tirdzniecības sarunas ar Japānu

Termiņi

Gvineja-Bisava

Termiņi

Sudāna un Dienvidsudāna

Termiņi

ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru

Termiņi

ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos

A7-0174/2012

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termiņi

Sarunas par ANO Ieroču tirdzniecības līgumu

Termiņi

Vēlēšanu uzraudzība Kongo Demokrātiskajā Republikā

Svinīgā sēde12:00 - 12:30

Peru prezidenta Ollanta Humala uzruna

Balsošanas turpinājums, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:00

Debates15:00 - 21:00

Eiropas pusgads

Termiņi

Vienotā tirgus akta nākotne

Termiņi

Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotne

O-000110/2012

KomisijaJURI

Termiņi

Virzība uz ekonomikas atlabšanu, radot daudz jaunu darba vietu

Termiņi

Lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju riski

A7-0339/2011

 ***I

ENVIJános Áder

Termiņi

Sieviešu dzimumorgānu izkropļošana

Termiņi

Francijas uzņēmuma PIP ražotie bojātie silikona gēla krūšu implanti

O-000101/2012

KomisijaPPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD

  Ceturtdiena 14.

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika

A7-0059/2012

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Siļķu krājums uz rietumiem no Skotijas

A7-0145/2012

 ***I

PECHStruan Stevenson

Eiropas piensaimnieki

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Siļķu krājums uz rietumiem no Skotijas

A7-0145/2012

 ***I

PECHStruan Stevenson

Termiņi

Lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju riski

A7-0339/2011

 ***I

ENVIJános Áder

Termiņi

Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika

A7-0059/2012

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Termiņi

Sabiedriskā apspriešana un tās pieejamība visās ES valodās

Termiņi

Stāvoklis Tibetā

Termiņi

Vienotā tirgus akta nākotne

Termiņi

Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotne

Termiņi

Virzība uz ekonomikas atlabšanu, radot daudz jaunu darba vietu

Termiņi

Sieviešu dzimumorgānu izkropļošana

Termiņi

Francijas uzņēmuma PIP ražotie bojātie silikona gēla krūšu implanti

Debates15:00 - 16:00

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - ne vairāk par vienu stundu (Reglamenta 122. pants)

Termiņi

Cilvēktiesību stāvoklis un drošības situācija Sāhelas reģionā

Termiņi

Pārkāpumu nesodīšanas gadījumi Filipīnās

Termiņi

Mazākumtautību stāvoklis Irānā

Balsošana 16:00 - 17:00
(pēc iepriekšējām debatēm)

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 13. jūnijaJuridisks paziņojums