Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 czerwca 2012 r. - Czwartek, 14 czerwca 2012 r. 256k

  Poniedziałek, 11

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Negocjacje handlowe UE z Japonią

Termin

Ogólny system preferencji taryfowych

A7-0054/2012

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Termin

Konsultacje publiczne i dostęp do nich we wszystkich językach UE

Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)

  Wtorek, 12

Debaty09:00 - 11:50

Podstawa prawna mechanizmu oceny Schengen

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - obuwie, Hiszpania

A7-0189/2012

BUDGSalvador Garriga Polledo

Projekt budżetu korygującego nr 2/2012: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności w następstwie powodzi we Włoszech (Liguria i Toskania) w 2011 r.

A7-0181/2012

BUDGFrancesca Balzani

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: powodzie w Ligurii i Toskanii

A7-0182/2012

BUDGJosé Manuel Fernandes

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2012/000 TA 2012 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

A7-0187/2012

BUDGJan Kozłowski

Termin

Współpraca na rzecz rozwoju z Ameryką Łacińską

A7-0159/2012

DEVERicardo Cortés Lastra

Termin

Wolontariat transgraniczny w UE

A7-0166/2012

CULTMarco Scurria

Termin

Ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej: działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

A7-0167/2012

ITREIvailo Kalfin

Termin

Współpraca w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE

A7-0168/2012

ITREEdit Herczog

Debaty15:00 - 21:00

Termin

Specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka

A7-0174/2012

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Doroczne sprawozdanie w sprawie praw człowieka

Termin

Negocjacje dotyczące traktatu ONZ o handlu bronią

Termin

Rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym sytuacja w Syrii

Termin

Monitorowanie przemian demokratycznych w Demokratycznej Republice Konga

Nowa strategia dla Afganistanu

Termin

Sytuacja w Tybecie

  Środa, 13

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:20

Wspólna debata - Posiedzenie Rady Europejskiej - wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.)

Termin

Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne

GŁOSOWANIE11:30 - 12:00

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Iliana Ivanova - Bułgaria)

A7-0188/2012

 *

CONTInés Ayala Sender

Zalecenie Rady na 67. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

A7-0186/2012

AFETAlexander Graf Lambsdorff

Termin

Ogólny system preferencji taryfowych

A7-0054/2012

 ***I

INTAChristofer Fjellner

Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej

A7-0172/2012

 ***I

ECONJean-Paul Gauzès

Termin

Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro

A7-0173/2012

 ***I

ECONElisa Ferreira

Termin

Rozszerzenie mandatu EBOR na region południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego

A7-0142/2012

 ***I

ECONSlavi Binev

Termin

Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne

Termin

Negocjacje handlowe UE z Japonią

Termin

Gwinea Bissau

Termin

Sudan i Sudan Południowy

Termin

Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru

Termin

Specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka

A7-0174/2012

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Termin

Negocjacje dotyczące traktatu ONZ o handlu bronią

Termin

Monitorowanie przemian demokratycznych w Demokratycznej Republice Konga

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie prezydenta Peru Ollanty Humali

Kontynuowanie głosowania, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:00

Debaty15:00 - 21:00

Europejski semestr

Termin

Przyszłość Aktu o jednolitym rynku

Termin

Przyszłość europejskiego prawa spółek

O-000110/2012

KomisjaJURI

Termin

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu

Termin

Niebezpieczeństwo poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi

A7-0339/2011

 ***I

ENVIJános Áder

Termin

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych

Termin

Wadliwe silikonowe implanty piersi wyprodukowane przez francuską firmę PIP

O-000101/2012

KomisjaPPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD

  Czwartek, 14

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

A7-0059/2012

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Zasoby śledzia występujące przy zachodnim wybrzeżu Szkocji

A7-0145/2012

 ***I

PECHStruan Stevenson

Europejscy producenci mleka

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Zasoby śledzia występujące przy zachodnim wybrzeżu Szkocji

A7-0145/2012

 ***I

PECHStruan Stevenson

Termin

Niebezpieczeństwo poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi

A7-0339/2011

 ***I

ENVIJános Áder

Termin

Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

A7-0059/2012

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Termin

Konsultacje publiczne i dostęp do nich we wszystkich językach UE

Termin

Sytuacja w Tybecie

Termin

Przyszłość Aktu o jednolitym rynku

Termin

Przyszłość europejskiego prawa spółek

Termin

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu

Termin

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych

Termin

Wadliwe silikonowe implanty piersi wyprodukowane przez francuską firmę PIP

Debaty15:00 - 16:00

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 122 Regulaminu PE)

Termin

Prawa człowieka i sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu

Termin

Przypadki bezkarności na Filipinach

Termin

Sytuacja mniejszości etnicznych w Iranie

Głosowania 16:00 - 17:00
(po zakończeniu poprzedzających debat)

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2012Informacja prawna