Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. december 2012 - Torsdag den 13. december 2012 262k

  Mandag 10

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Aftale om oprettelse af en associering mellem EU og Mellemamerika

A7-0360/2012

 

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru

A7-0388/2012

 ***

INTAMário David

Frist

Overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande

A7-0389/2012

 ***II

INTAVital Moreira

Makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik

A7-0208/2012

 ***I

INTAVital Moreira

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)

  Tirsdag 11

Forhandling09:00 - 11:50

Forhandling under ét - Europæisk patent

Frist

Indførelse af en fælles patentbeskyttelse

A7-0001/2012

 ***I

JURIBernhard Rapkay

Frist

Fælles patentbeskyttelse

A7-0002/2012

 *

JURIRaffaele Baldassarre

Frist

Domstolsordning for patenttvister

A7-0009/2012

JURIKlaus-Heiner Lehne

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik

A7-0208/2012

 ***I

INTAVital Moreira

Energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

A7-0382/2012

 ***I

ITREBéla Kovács

Fuldførelse af det digitale indre marked

A7-0341/2012

IMCOPablo Arias Echeverría

Finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer

A7-0367/2012

INTAJan Zahradil

En strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik

A7-0374/2012

AFETMarietje Schaake

Frist

Overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande

A7-0389/2012

 ***II

INTAVital Moreira

Frist

Makrofinansiel bistand til Georgien

A7-0363/2012

 ***II

INTAVital Moreira

Frist

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

A7-0387/2012

 ***II

TRANKnut Fleckenstein

Frist

Indførelse af en fælles patentbeskyttelse

A7-0001/2012

 ***I

JURIBernhard Rapkay

Frist

Fælles patentbeskyttelse

A7-0002/2012

 *

JURIRaffaele Baldassarre

Frist

Domstolsordning for patenttvister

A7-0009/2012

JURIKlaus-Heiner Lehne

Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika

A7-0237/2012

 ***I

INTAJörg Leichtfried

Frist

Aftale om oprettelse af en associering mellem EU og Mellemamerika

A7-0360/2012

 

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem EU og Columbia og Peru

A7-0249/2012

 ***I

INTABernd Lange

Handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru

A7-0388/2012

 ***

INTAMário David

Frist

Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder

A7-0340/2012

FEMMRoberta Angelilli

Frist

Den voksende trussel fra antimikrobiel resistens

A7-0373/2012

ENVIAnna Rosbach

Forhandling15:00 - 23:00

Forhandling under ét - Ændringsbudget nr. 6/2012 og 2013

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 - Indtægter fra egne indtægter og andre kilder - Forhøjelse af betalingsbevillingerne under udgiftsområde 1a, 1b, 2, 3a og 4 i den flerårige finansielle ramme - Nedskæring af forpligtelsesbevillingerne i budgettet

A7-0409/2012

BUDGFrancesca Balzani

Frist

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner

A7-0410/2012

BUDGGiovanni La Via, Derek Vaughan

Forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner

A7-0396/2012

 ***

ECONAnni Podimata

Frist

Beskyttelse af dyr under transport

A7-0331/2012

AGRIJanusz Wojciechowski

Mægling på det civil- og handelsretlige område

O-000169/2012

KommissionenJURI

Frist

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011)

A7-0383/2012

LIBEMonika Flašíková Beňová

  Onsdag 12

Nobels Fredspris - overrækkelsesceremoni09:00 - 09:20

Nobels Fredspris - Overrækkelsesceremoni

PRIORITERET FORHANDLING09:20 - 11:50

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (13. - 14. december 2012)

Overrækkelse af Sakharov-prisen12:00 - 12:30

Sakharovprisen 2012

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 - Indtægter fra egne indtægter og andre kilder - Forhøjelse af betalingsbevillingerne under udgiftsområde 1a, 1b, 2, 3a og 4 i den flerårige finansielle ramme - Nedskæring af forpligtelsesbevillingerne i budgettet

A7-0409/2012

BUDGFrancesca Balzani

Frist

Det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 som ændret af Rådet

Frist

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner

A7-0410/2012

BUDGGiovanni La Via, Derek Vaughan

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles

A7-0416/2012

BUDGFrédéric Daerden

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/005 SE/Saab

A7-0413/2012

BUDGFrédéric Daerden

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos

A7-0415/2012

BUDGSalvador Garriga Polledo

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/013 DK /Flextronics

A7-0417/2012

BUDGJan Kozłowski

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/014 RO/Nokia

A7-0414/2012

BUDGNadezhda Neynsky

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen

A7-0419/2012

BUDGPaul Rübig

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo

A7-0418/2012

BUDGAlda Sousa

Europæiske statistikker over sikkerhed mod kriminalitet

A7-0365/2012

 ***I

LIBETimothy Kirkhope

Frist

Groundhandling-ydelser i EU's lufthavne

A7-0364/2012

 ***I

TRANArtur Zasada

Frist

Tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne

A7-0379/2012

 ***I

TRANGiommaria Uggias

Frist

Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne

A7-0372/2012

 ***I

TRANJörg Leichtfried

Det europæiske statistiske program 2013-2017

A7-0218/2012

 ***I

ECONEdward Scicluna

Forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner

A7-0396/2012

 ***

ECONAnni Podimata

Frist

Beskyttelse af dyr under transport

A7-0331/2012

AGRIJanusz Wojciechowski

Frist

De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011)

A7-0383/2012

LIBEMonika Flašíková Beňová

Forhandling15:00 - 23:00

Forhandling under ét - Menneskerettighederne

Frist

Årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati

A7-0377/2012

AFETLeonidas Donskis

Frist

EU's menneskerettighedsstrategi

A7-0378/2012

AFETRui Tavares

Frist

Den nye aftale EU-Rusland

A7-0338/2012

AFETHannes Swoboda

Situationen i Egypten

Frist

Den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden

Frist

Situationen i Ukraine

Frist

Statusrapport 2012 om Albanien

EU's forberedelser i forbindelse med en mulig indstrømning af asylansøgere fra Syrien

  Torsdag 13

Forhandling09:30 - 11:50

Flerårig ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder

A7-0361/2012

 ***

LIBETatjana Ždanoka

Vækst i EU

O-000164/2012

KommissionenECR

O-000209/2012

KommissionenGUE/NGL

O-000210/2012

KommissionenS&D

O-000211/2012

KommissionenALDE

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Flerårig ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder

A7-0361/2012

 ***

LIBETatjana Ždanoka

Frist

Europa-Parlamentets forretningsorden: ændring af forretningsordenens artikel 123 om skriftlige erkæringer og artikel 42 om lovgivningsmæssige initiativer

A7-0242/2012

AFCORafał Trzaskowski

Frist

Årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati

A7-0377/2012

AFETLeonidas Donskis

Frist

EU's menneskerettighedsstrategi

A7-0378/2012

AFETRui Tavares

Frist

Den nye aftale EU-Rusland

A7-0338/2012

AFETHannes Swoboda

Frist

Den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden

Frist

Situationen i Ukraine

Frist

Statusrapport 2012 om Albanien

Frist

EU's stålindustri

En bæredygtig og konkurrencedygtig stålindustri

Forhandling15:00 - 16:00

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet - højst en time (forretningsordenens artikel 122)

Frist

Situationen i Den Demokratiske Republik Congo

Frist

Kastediskrimination i Indien

Afstemninger 16:00 - 17:00
(ved afslutningen af den foregående forhandling)

Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122)

Seneste opdatering: 12. december 2012Juridisk meddelelse