Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 9. september 2013 - Četrtek, 12. september 2013 265k

  Ponedeljek 9.

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Pravica do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravica do komunikacije v primeru prijetja

A7-0228/2013

 ***I

LIBEElena Oana Antonescu

Rok

Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov

A7-0279/2013

 ***I

ENVICorinne Lepage

Rok

Enako plačilo delavk in delavcev

O-000078/2013

KomisijaFEMM

Enominutni govori (člen 150 Poslovnika)

  Torek 10.

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine

A7-0202/2012

 ***I

ECONAntolín Sánchez Presedo

Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija (zloraba trga)

A7-0347/2012

 ***I

ECONArlene McCarthy

Rok

Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume

A7-0139/2013

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov

A7-0256/2013

 ***I

PECHRareş-Lucian Niculescu

Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

A7-0254/2013

 *

JURIAlexandra Thein

Premoženjska razmerja med zakoncema

A7-0253/2013

 *

JURIAlexandra Thein

Evropska strategija glede tehnologije v prometu za prihodnjo trajnostno mobilnost Evrope

A7-0241/2013

TRANMichael Cramer

Pravica do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravica do komunikacije v primeru prijetja

A7-0228/2013

 ***I

LIBEElena Oana Antonescu

Rok

Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine

A7-0202/2012

 ***I

ECONAntolín Sánchez Presedo

Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija (zloraba trga)

A7-0347/2012

 ***I

ECONArlene McCarthy

Rok

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu

A7-0259/2013

 ***I

PECHMarek Józef Gróbarczyk

Rok

Boljše delovanje notranjega energetskega trga

A7-0262/2013

ITREJerzy Buzek

Rok

Izvajanje in vpliv ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike

A7-0271/2013

REGIMojca Kleva Kekuš

Rok

Strategija za ribištvo v Jadranskem in Jonskem morju

A7-0234/2013

PECHGuido Milana

Rok

Uspešnejše in stroškovno učinkovitejše tolmačenje v Evropskem parlamentu

A7-0233/2013

CONTEsther de Lange

Rok

Spletne igre na srečo na notranjem trgu

A7-0218/2013

IMCOAshley Fox

Imenovanje Luigija Berlinguerja v odbor, oblikovan v skladu s členom 255 PDEU

Razprave15:00 - 23:00

Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2014

Predlog spremembe proračuna št. 2/2013 - Povečanje napovedi drugih prihodkov, ki izhajajo iz glob in kazni - Povečanje odobritev plačil

A7-0287/2013

BUDGGiovanni La Via

Ogrožanje medijske svobode in nadzor državljanov (zadeva Miranda)

Rok

Ukrepi za obnovo staleža evropske jegulje

A7-0242/2013

 ***I

PECHIsabella Lövin

Rok

Notranji trg storitev

A7-0273/2013

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Carinski zakonik Unije

A7-0006/2013

 ***I

IMCOConstance Le Grip

  Sreda 11.

PREDNOSTNA RAZPRAVA09:00 - 11:50

Stanje Unije

GLASOVANJE 12:00 - 14:00
(ustne obrazložitve glasovanj bodo v četrtek)

Ogroženi evropski jeziki in jezikovna raznolikost

A7-0239/2013

CULTFrançois Alfonsi

Pravice Parlamenta pri postopku imenovanja prihodnjih izvršilnih direktorjev Evropske agencije za okolje

A7-0264/2013

ENVIMatthias Groote

Predlog spremembe proračuna št. 2/2013 - Povečanje napovedi drugih prihodkov, ki izhajajo iz glob in kazni - Povečanje odobritev plačil

A7-0287/2013

BUDGGiovanni La Via

Predlog spremembe proračuna št. 3/2013 - presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2012

A7-0284/2013

BUDGGiovanni La Via

Predlog spremembe proračuna št. 4/2013 - Kadrovski načrt Agencije za evropski GNSS (GSA) - Kadrovski načrt Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo (EACEA) - Kadrovski načrt Sodišča Evropske unije

A7-0285/2013

BUDGGiovanni La Via, Derek Vaughan

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije: poplave, ki so jeseni 2012 prizadele Slovenijo, Hrvaško in Avstrijo

A7-0283/2013

BUDGJosé Manuel Fernandes

Predlog spremembe proračuna št. 5/2013 - Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU po poplavah, ki so prizadele Slovenijo, Hrvaško in Avstrijo

A7-0286/2013

BUDGGiovanni La Via

Rok

Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov

A7-0279/2013

 ***I

ENVICorinne Lepage

Rok

Ukrepi za obnovo staleža evropske jegulje

A7-0242/2013

 ***I

PECHIsabella Lövin

Carinski zakonik Unije

A7-0006/2013

 ***I

IMCOConstance Le Grip

Zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev

A7-0179/2012

 ***I

AGRIGiancarlo Scottà

Rok

Sprememba direktiv o varnosti hrane glede pooblastil, ki jih je treba podeliti Komisiji

A7-0045/2013

 ***I

ENVIMatthias Groote

Sporazum med EU in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in EU

A7-0266/2013

 ***

LIBEMariya Gabriel

Sporazum med EU in Republiko Zelenortski otoki o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

A7-0267/2013

 ***

LIBEMariya Gabriel

Rok

Izvajanje strategije EU za mlade za obdobje 2010–2012

A7-0238/2013

CULTGeorgios Papanikolaou

Rok

Reševanje brezposelnosti mladih: možnosti za izhod

A7-0275/2013

EMPLJoanna Katarzyna Skrzydlewska

Rok

Notranji trg storitev

A7-0273/2013

IMCOAnna Maria Corazza Bildt

Rok

Pogajanja za sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Malezijo

A7-0235/2013

AFETEmilio Menéndez del Valle

Razprave14:30 - 23:00

Rok

Razmere v Siriji

Rok

Razmere v Egiptu

Rok

Politika EU do Belorusije

A7-0261/2013

AFETJustas Vincas Paleckis

Rok

Pritisk Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni)

Rok

Dostop do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji

A7-0263/2013

 ***I

ENVISandrine Bélier

Rok

Strategija notranje varnosti za EU

O-000068/2013

KomisijaLIBE

Rok

Evropska strategija za zdravje in varnost pri delu

O-000073/2013

KomisijaEMPL

  Četrtek 12.

Razprave08:30 - 11:50

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012

A7-0257/2013

PETINikolaos Salavrakos

Stanje pogajanj o evropski bančni uniji

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012

A7-0257/2013

PETINikolaos Salavrakos

Rok

Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume

A7-0139/2013

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij

A7-0393/2012

 ***I

ECONSven Giegold

Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij

A7-0392/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Rok

Dostop do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji

A7-0263/2013

 ***I

ENVISandrine Bélier

Rok

Mikroproizvodnja električne energije

Rok

Enako plačilo delavk in delavcev

Rok

Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor

Rok

Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje

Rok

Razmere v Siriji

Rok

Razmere v Egiptu

Rok

Pomorska razsežnost skupne varnostne in obrambne politike

A7-0220/2013

AFETAna Gomes

Rok

Vojaške strukture EU: trenutno stanje in obeti

A7-0205/2013

AFETMarietta Giannakou

Rok

Politika EU do Belorusije

A7-0261/2013

AFETJustas Vincas Paleckis

Rok

Pritisk Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni)

Rok

Strategija notranje varnosti za EU

Rok

Evropska strategija za zdravje in varnost pri delu

Rok

Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog

A7-0258/2013

EMPLThomas Händel

Rok

Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji

A7-0251/2013

LIBENathalie Griesbeck

Rok

Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest

A7-0248/2013

CULTMarie-Thérèse Sanchez-Schmid

Razprave15:00 - 16:00

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro (člen 122 Poslovnika)

Rok

Razmere v Demokratični republiki Kongo

Rok

Razmere v Srednjeafriški republiki

Rok

Razmere v Bahrajnu

Glasovanje 16:00 - 17:00
(po koncu predhodnih razprav)

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 Poslovnika)

Zadnja posodobitev: 11. september 2013Pravno obvestilo