Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 24. února 2014 - Čtvrtek 27. února 2014 283k

  Pondělí, 24.

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Lhůta

Zmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Evropské unii

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Lhůta

Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Lhůta

Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Lhůta

Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)

  Úterý, 25.

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Společná rozprava - Evropský semestr

Lhůta

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Lhůta

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Správa jednotného trhu

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Žádost, aby byl Tadeusz Cymański zbaven poslanecké imunity

A7-0099/2014

JURIDimitar Stoyanov

Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

A7-0046/2014

 ***I

PECHMaria do Céu Patrão Neves

Přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 SFEU

A7-0011/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Přizpůsobení několika právních aktů v oblasti spravedlnosti, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 SFEU

A7-0480/2013

 ***I

JURIJózsef Szájer

Přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 SFEU

A7-0010/2014

 ***I

JURIJózsef Szájer

Jmenování člena Účetního dvora – Oscar Herics (AT)

A7-0128/2014

 *

CONTInés Ayala Sender

Lhůta

Změna článku 136 jednacího řádu o účasti poslanců na zasedáních

A7-0038/2014

AFCOGerald Häfner

Lhůta

Snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020

A7-0151/2013

 ***I

ENVIThomas Ulmer

Lhůta

Ochranná známka Společenství

A7-0031/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Lhůta

Právní předpisy členských států o ochranných známkách

A7-0032/2014

 ***I

JURICecilia Wikström

Lhůta

Zmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Evropské unii

A7-0178/2013

 ***I

LIBEMonica Luisa Macovei

Lhůta

Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol)

A7-0096/2014

 ***I

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Lhůta

Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí

A7-0377/2013

 ***I

LIBECecilia Wikström

Lhůta

Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci

A7-0158/2013

 ***I

DEVEMichèle Striffler

Fond evropské pomoci nejchudším osobám

A7-0183/2013

 ***I

EMPLEmer Costello

Biocidní přípravky

A7-0354/2013

 ***I

ENVIMatthias Groote

Lhůta

Boj proti násilí páchanému na ženách

A7-0075/2014

FEMMAntonyia Parvanova

Lhůta

Převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí Komisí

A7-0435/2013

JURIJózsef Szájer

Lhůta

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014

A7-0084/2014

ECONPhilippe De Backer

Lhůta

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko

A7-0091/2014

EMPLSergio Gutiérrez Prieto

Správa jednotného trhu

A7-0066/2014

IMCOSergio Gaetano Cofferati

Lhůta

Šlechtění rostlin

A7-0044/2014

AGRIMarit Paulsen

Rozpravy15:00 - 23:00

Společná rozprava - Železniční balíček

Lhůta

Jednotný evropský železniční prostor

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Lhůta

Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Lhůta

Interoperabilita železničního systému

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Lhůta

Bezpečnost železnic

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Lhůta

Agentura Evropské unie pro železnice

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Lhůta

Normalizace účtů železničních podniků

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Hlášení událostí v civilním letectví

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Lhůta

Zprostředkování pojištění

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Transevropské telekomunikační sítě

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Lhůta

Přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru

A7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

  Středa, 26.

Rozpravy08:30 - 11:20

Lhůta

Společná evropská právní úprava prodeje

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Realizace záruky pro mladé lidi

Vztahy mezi EU a Švýcarskem

HLASOVÁNÍ11:30 - 12:00

Politika soudržnosti

A7-0081/2014

REGIVilja Savisaar-Toomast

Optimalizace rozvoje potenciálu nejvzdálenějších regionů

A7-0121/2014

REGIYounous Omarjee

Hodnocení financí Unie

A7-0068/2014

CONTMichael Theurer

Zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU

A7-0482/2013

 ***I

TRANPhilippe De Backer

Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi ES a Kostarikou, Salvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, s výjimkou čl. 49 odst. 3 této dohody

A7-0463/2013

 ***

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi ES a Kostarikou, Salvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, pokud jde o čl. 49 odst. 3 této dohody

A7-0119/2014

 ***

LIBERenate Weber

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

A7-0470/2013

 ***

EMPLPervenche Berès

Společný systém daně z přidané hodnoty

A7-0090/2014

 *

ECONIvo Strejček

Změna rozhodnutí 2009/831/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

A7-0113/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Lhůta

Změna rozhodnutí 2004/162/ES, pokud jde o jeho použití na Mayotte ode dne 1. ledna 2014

A7-0144/2014

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi ES a Indonésií, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob

A7-0093/2014

 

AFETAna Gomes

Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi ES a Indonésií, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob

Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi ES a Indonésií, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob

A7-0115/2014

 ***

LIBEAna Gomes

Dohoda EU-Turecko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

A7-0097/2014

 ***

LIBERenate Sommer

Doporučení k rozhodnutí – Prodloužení platnosti článku 147 jednacího řádu Evropského parlamentu do konce osmého volebního období

Lhůta

Změna článku 166 (konečné hlasování) a čl. 195 odst. 3 (hlasování ve výboru) jednacího řádu Evropského parlamentu

A7-0035/2014

AFCOCarlo Casini

Lhůta

Jednotný evropský železniční prostor

A7-0037/2014

 ***I

TRANSaïd El Khadraoui

Lhůta

Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici

A7-0034/2014

 ***I

TRANMathieu Grosch

Lhůta

Interoperabilita železničního systému

A7-0033/2014

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Lhůta

Bezpečnost železnic

A7-0015/2014

 ***I

TRANMichael Cramer

Lhůta

Agentura Evropské unie pro železnice

A7-0016/2014

 ***I

TRANRoberts Zīle

Lhůta

Normalizace účtů železničních podniků

A7-0472/2013

 ***I

TRANJaromír Kohlíček

Hlášení událostí v civilním letectví

A7-0317/2013

 ***I

TRANChristine De Veyrac

Lhůta

Zavedení palubního systému eCall

A7-0106/2014

 ***I

IMCOOlga Sehnalová

Lhůta

Zprostředkování pojištění

A7-0085/2014

 ***I

ECONWerner Langen

Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020

A7-0224/2012

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Transevropské telekomunikační sítě

A7-0272/2013

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Lhůta

Přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru

A7-0460/2013

 ***I

IMCOJorgo Chatzimarkakis

Lhůta

Společná evropská právní úprava prodeje

A7-0301/2013

 ***I

JURIKlaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků

A7-0276/2013

 ***I

ENVILinda McAvan

Lhůta

Dlouhodobé financování evropského hospodářství

A7-0065/2014

ECONWolf Klinz

Lhůta

Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů

A7-0071/2014

FEMMMary Honeyball

Lhůta

Podpora rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik

A7-0132/2014

DEVEJudith Sargentini

Slavnostní zasedání12:00 - 12:30

Projev prezidenta České republiky Miloše Zemana

Pokračování hlasování, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:00

Rozpravy15:00 - 23:00

Lhůta

Situace na Ukrajině

Lhůta

Situace v Iráku

Lhůta

Používání ozbrojených bezpilotních letounů

Lhůta

Stav dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Souostroví Špicberky a jeho rybolovné zdroje

O-000001/2014

KomisePECH

  Čtvrtek, 27.

Rozpravy08:30 - 11:50

Lhůta

Situace ve Venezuele

Dopady nepříznivých povětrnostních podmínek v různých členských státech

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

SOLVIT

A7-0059/2014

IMCOMorten Løkkegaard

Evropský vyšetřovací příkaz

A7-0477/2013

 ***I

LIBENuno Melo

Státní příslušníci třetích zemí, kteří musí mít při překračování vnějších hranic vízum

A7-0104/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU

A7-0043/2014

 ***

INTAYannick Jadot

Režim kontrol osob na vnějších hranicích

A7-0082/2014

 ***I

LIBETanja Fajon

Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i třetí země, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

A7-0373/2013

 ***I

LIBEMariya Gabriel

Lhůta

Situace na Ukrajině

Lhůta

Situace v Iráku

Lhůta

Používání ozbrojených bezpilotních letounů

Lhůta

Stav dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)

A7-0051/2014

LIBELouis Michel

Lhůta

Evropský zatýkací rozkaz

A7-0039/2014

LIBESarah Ludford

Lhůta

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU

Lhůta

Situace ve Venezuele

Lhůta

Budoucnost vízové politiky EU

Lhůta

Zvláštní opatření v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen

A7-0070/2014

PECH, FEMMDolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda

Lhůta

Poplatek za kopírování pro osobní potřebu

A7-0114/2014

JURIFrançoise Castex

Poslední aktualizace: 26. února 2014Právní upozornění