Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 24. november 2014 - Četrtek, 27. november 2014 237k

  Ponedeljek 24.

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Predlog nezaupnice Evropski komisiji

Rok

EU in svetovni razvojni okvir po letu 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Rok

Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020

O-000082/2014

KomisijaREGI

Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo

O-000081/2014

KomisijaINTA

Rok

Smernice Komisije za oceno učinka

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek 25.

Razprave09:00 - 11:00

Glasovanje o zahtevi za nujni postopek (člen 154 Poslovnika)

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Rok

Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa 2020

O-000077/2014

KomisijaEMPL

Slavnostna seja11:15 - 12:00

Nagovor njegove svetosti papeža Frančiška

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Protokol v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na železniška vozna sredstva

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Haaška konvencija z dne 30. junija 2005 o sporazumih o izbiri sodišča

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Mnenje Sodišča Evropske unije o združljivosti Sporazuma med Evropsko unijo in Kanado o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih s strani letalskih prevoznikov agenciji Canada Border Services Agency s Pogodbama

Rok

EU in svetovni razvojni okvir po letu 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Rok

Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa 2020

Razprave15:00 - 23:00

Proračun za leto 2015: Izid sestanka Spravnega odbora

Boj proti nasilju nad ženskami

O-000080/2014

KomisijaFEMM

Rok

Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji

O-000079/2014

KomisijaLIBE

Izgoni po hitrem postopku in predlagana zakonodaja za takojšnje vrnitve v Španiji

O-000085/2014

KomisijaS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020

O-000075/2014

KomisijaEMPL

Izvajanje direktive o enakosti pri zaposlovanju

O-000074/2014

KomisijaEMPL

Ocena stresnih testov bank

  Sreda 26.

Razprave09:00 - 11:50

Sveženj ukrepov Komisije za delovna mesta, rast in naložbe

Rok

Konferenca ZN o podnebnih spremembah 2014 - COP 20 v Limi v Peruju (1.-12. decembra 2014)

Podelitev nagrade Saharova12:00 - 12:30

Nagrada Saharova - 2014

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:00

Zbiranje statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Pooblastila Evropske centralne banke za nalaganje sankcij

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Rok

Konferenca ZN o podnebnih spremembah 2014 - COP 20 v Limi v Peruju (1.-12. decembra 2014)

Razprave15:00 - 23:00

Rok

Priznanje palestinske države

Rok

25. obletnica Konvencije ZN o otrokovih pravicah

Izid srečanja skupine G20

Rok

Digitalni enotni trg

Rok

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije

  Četrtek 27.

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Podhranjenost otrok v državah v razvoju

O-000083/2014

KomisijaDEVE

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Predlog nezaupnice Evropski komisiji

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Rok

Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/… o prehodnem sistemu obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju

Rok

Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020

Rok

Smernice Komisije za oceno učinka

Rok

25. obletnica Konvencije ZN o otrokovih pravicah

Rok

Digitalni enotni trg

Rok

Podhranjenost otrok v državah v razvoju

Zadnja posodobitev: 26. november 2014Pravno obvestilo