Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 6 juli 2015 - Torsdagen den 9 juli 2015 231k

  Måndag 6

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Uttalande av talmannen - Minnet av Srebrenica

Tidsfrist

Att bygga en kapitalmarknadsunion

O-000075/2015

KommissionenECON

Tidsfrist

Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle

A8-0215/2015

ENVISirpa Pietikäinen

Tidsfrist

Översyn av genomförandet av mejeripaketet

A8-0187/2015

AGRIJames Nicholson

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdag 7

Debatt08:30 - 12:50

Utvärdering av det lettiska ordförandeskapet

Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

A8-0175/2015

INTABernd Lange

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar13:00 - 14:30

Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Bettina Michelle Jakobsen

A8-0198/2015

 

CONTIgor Šoltes

Säkerställande av unionens rättigheter enligt internationella handelsregler

A8-0203/2015

 ***I

JURIJiří Maštálka

Skydd mot skadlig prissättning av fartyg

A8-0202/2015

 ***I

JURIJiří Maštálka

Fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Venezuelas flagg utanför Franska Guyanas kust

A8-0195/2015

 ***

PECHJoão Ferreira

Förslag till ändringsbudget nr 3/2015: överskottet från 2014

A8-0219/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Förslag till ändringsbudget nr 4/2015: utnyttjande av medel ur EU:s solidaritetsfond för Rumänien, Bulgarien och Italien

A8-0220/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien

A8-0211/2015

BUDGSiegfried Mureşan

Tillhandahållande av integrerade biljettsystem för multimodala transporter i Europa

A8-0183/2015

TRANDieter-Lebrecht Koch

Förlängning av mandatperioden för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt

Tidsfrist

Förslag till ändringsbudget nr 1/2015: Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

A8-0221/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Tidsfrist

Förslag till ändringsbudget nr 5/2015: åtgärder för att hantera migrationstrycket

A8-0212/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Tidsfrist

Översyn av genomförandet av mejeripaketet

A8-0187/2015

AGRIJames Nicholson

Tidsfrist

De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik utanför EU

A8-0182/2015

INTAJan Zahradil

Tidsfrist

Sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform

A8-0170/2015

AGRINuno Melo

Debatt15:00 - 23:00

Tidsfrist

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016

Tidsfrist

Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Tidsfrist

Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem

A8-0029/2015

 ***I

ENVIIvo Belet

Tidsfrist

Budget 2016 – mandat för trepartsmötet

A8-0217/2015

BUDGJosé Manuel Fernandes

Tidsfrist

Den europeiska säkerhetsagendan

O-000064/2015

RådetLIBE

O-000065/2015

KommissionenLIBE

  Onsdag 8

PRIORITERADE DEBATTER08:30 - 12:50

Det luxemburgska ordförandeskapets verksamhetsprogram

Slutsatserna från Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) och från Eurogruppens möte (7 juli 2015)samt den aktuella situationen i Grekland

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar13:00 - 14:30

Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

A8-0175/2015

INTABernd Lange

Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU)

A8-0188/2015

 ***

AFETIvo Vajgl

Stabiliserings- och associeringsavtal med Serbien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU)

A8-0189/2015

 ***

AFETDavid McAllister

Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Indien

A8-0179/2015

 ***

ITREJerzy Buzek

Vetenskapligt och tekniskt samarbete med Färöarna: Horisont 2020

A8-0180/2015

 ***

ITREJerzy Buzek

Tidsfrist

Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Tidsfrist

Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem

A8-0029/2015

 ***I

ENVIIvo Belet

Sjöfolk

A8-0127/2015

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Schweiz: Horisont 2020 och Iterverksamhet

A8-0181/2015

 ***

ITREJerzy Buzek

Tidsfrist

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

A8-0205/2015

 *

EMPLLaura Agea

Tidsfrist

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom)

A8-0210/2015

BUDGPetri Sarvamaa

Tidsfrist

Budget 2016 – mandat för trepartsmötet

A8-0217/2015

BUDGJosé Manuel Fernandes

Tidsfrist

Initiativ för grön sysselsättning

A8-0204/2015

EMPLJean Lambert

Tidsfrist

Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar i utvecklingsländer

A8-0184/2015

DEVEElly Schlein

Debatt15:00 - 23:00

Terroristattacker nyligen

EU-stöd till Tunisien

Framtida förbindelser mellan EU och Kuba

Tidsfrist

Situationen i Jemen

Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2014

Tidsfrist

EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern

Tidsfrist

Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet

A8-0193/2015

AFETVincent Peillon

Tidsfrist

Översynen av den europeiska grannskapspolitiken

A8-0194/2015

AFETEduard Kukan

  Torsdag 9

Debatt08:30 - 11:50

Tidsfrist

Minnet av Srebrenica

Tidsfrist

Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka

A8-0176/2015

 *

ENVIEsther Herranz García

Tidsfrist

Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter

A8-0209/2015

JURIJulia Reda

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Tidsfrist

Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle

A8-0215/2015

ENVISirpa Pietikäinen

Tidsfrist

Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka

A8-0176/2015

 *

ENVIEsther Herranz García

Tidsfrist

Att bygga en kapitalmarknadsunion

Tidsfrist

Den europeiska säkerhetsagendan

Tidsfrist

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016

Tidsfrist

Situationen i Jemen

Tidsfrist

Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet

A8-0193/2015

AFETVincent Peillon

Tidsfrist

Översynen av den europeiska grannskapspolitiken

A8-0194/2015

AFETEduard Kukan

Tidsfrist

Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter

A8-0209/2015

JURIJulia Reda

Tidsfrist

Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati

A8-0177/2015

AFETAndrzej Grzyb

Tidsfrist

Situationen i Burundi

Tidsfrist

Minnet av Srebrenica

Debatt15:00 - 16:00

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar

Tidsfrist

Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma

Tidsfrist

Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab

Tidsfrist

Situationen för två kristna pastorer i Sudan

OMRÖSTNING 16:00 - 17:00
(efter avslutad debatt)

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 8 juli 2015Rättsligt meddelande