Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 15. května 2017 - Čtvrtek 18. května 2017 228k

  Pondělí, 15.

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům

A8-0159/2017

CONTJulia Pitera

Lhůta

Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení

O-000038/2017

KomiseEMPL

Lhůta

Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti

A8-0175/2017

ENVIBiljana Borzan

Lhůta

Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním

A8-0162/2017

INTATiziana Beghin

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 16.

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Zajistit funkčnost postupu přerozdělování

Zvládnutí globalizace do roku 2025

Projev předsedy Komise Africké unie Moussy Fakiho Mahamata12:00 - 12:30

Projev předsedy Komise Africké unie Moussy Fakiho Mahamata

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Protokol k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (přistoupení Chorvatska)

A8-0074/2017

 ***

AFETHelmut Scholz

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou (přistoupení Chorvatska)

A8-0169/2017

 ***

AFETCristian Dan Preda

Dohoda mezi EU a Norskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz

A8-0174/2017

 ***

LIBETomáš Zdechovský

Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

A8-0187/2017

 ***

INTAFernando Ruas

Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020

A8-0178/2017

IMCOSabine Verheyen

Lhůta

Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům

A8-0159/2017

CONTJulia Pitera

Lhůta

Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti

A8-0175/2017

ENVIBiljana Borzan

Lhůta

Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním

A8-0162/2017

INTATiziana Beghin

Rozpravy15:00 - 23:00

Lhůta

Strategie EU pro Sýrii

Situace křesťanů na Blízkém východě

Lhůta

Uprchlický tábor v Dadaabu

Lhůta

Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko)

O-000039/2017

KomiseS&D, Verts/ALE, GUE/NGL, ALDE, ECR

Situace v Moldavsku

Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě

A8-0114/2017

JURISajjad Karim

FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví

A8-0176/2017

ECONCora van Nieuwenhuizen

  Středa, 17.

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Závěry zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017

Příprava summitu G7

Slavnostní zasedání12:00 - 12:30

Projev generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

A8-0196/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě

A8-0114/2017

JURISajjad Karim

FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví

A8-0176/2017

ECONCora van Nieuwenhuizen

Lhůta

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Chorvatsku

A8-0171/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Lhůta

Námitka proti nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o odstranění Guyany z tabulky v bodě I přílohy a přidání Etiopie do uvedené tabulky

Lhůta

Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná bavlna GHB119

Lhůta

Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice DAS-40278-9

Lhůta

Situace v Maďarsku

Lhůta

Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení

Rozpravy15:00 - 23:00

Pravomoci a kontrola Evropské centrální banky

Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

A8-0378/2016

 ***I

JURIJean-Marie Cavada

Provádění nařízení (EU) 2017/458 o posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází

Lhůta

Silniční doprava v Evropské unii

Lhůta

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou

A8-0123/2017

INTAAdam Szejnfeld

Lhůta

Aktuální stav provádění paktu udržitelnosti v Bangladéši

O-000037/2017

KomiseINTA

  Čtvrtek, 18.

Rozpravy09:00 - 11:50

Společná rozprava - Politika soudržnosti EU

Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU

A8-0139/2017

REGIAndrey Novakov

Budoucí perspektivy pro technickou pomoc v oblasti politiky soudržnosti

A8-0180/2017

REGIRuža Tomašić

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021

A8-0072/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU

A8-0139/2017

REGIAndrey Novakov

Budoucí perspektivy pro technickou pomoc v oblasti politiky soudržnosti

A8-0180/2017

REGIRuža Tomašić

Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

A8-0378/2016

 ***I

JURIJean-Marie Cavada

Koordinace některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

A8-0192/2017

 ***I

CULTSabine Verheyen, Petra Kammerevert

Lhůta

Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou

A8-0123/2017

INTAAdam Szejnfeld

Lhůta

Dosažení dvoustátního řešení na Blízkém východě

Lhůta

Strategie EU pro Sýrii

Lhůta

Silniční doprava v Evropské unii

Lhůta

Uprchlický tábor v Dadaabu

Lhůta

Zajistit funkčnost postupu přerozdělování

Lhůta

Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko)

Rozpravy15:00 - 16:00

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 17. května 2017Právní upozornění