Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 13 listopada 2017 r. - Czwartek, 16 listopada 2017 r. 228k

  Poniedziałek, 13

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Typologie terytorialne

A8-0231/2017

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Termin

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

A8-0338/2016

 ***I

TRANGesine Meissner

Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE

A8-0330/2017

TRANDieter-Lebrecht Koch

Prześladowanie chrześcijan na świecie

Ochrona przybrzeżnych siedlisk morskich – przypadek trawy morskiej Posidonia oceanica

O-000076/2017

KomisjaPECH, ENVI

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 14

Debaty09:00 - 11:50

Sprawa „Paradise papers”

Termin

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów

A8-0077/2017

 ***I

IMCOOlga Sehnalová

12:00 - 12:30
(Wręczenie Nagrody LUX)

(Wręczenie Nagrody LUX)

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/004 IT/Almaviva

A8-0346/2017

BUDGDaniele Viotti

Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE

A8-0330/2017

TRANDieter-Lebrecht Koch

Termin

Typologie terytorialne

A8-0231/2017

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Termin

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

A8-0338/2016

 ***I

TRANGesine Meissner

Termin

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów

A8-0077/2017

 ***I

IMCOOlga Sehnalová

Termin

Wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne

A8-0329/2017

REGIIratxe García Pérez

Termin

Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych

A8-0326/2017

ECONOlle Ludvigsson

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Rządy prawa na Malcie

Termin

Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO

Termin

Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r.

A8-0308/2017

AFETLaima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein

Termin

Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

A8-0236/2017

 ***I

INTASalvatore Cicu

Termin

Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju

A8-0334/2017

DEVEMaurice Ponga

Termin

Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki

O-000067/2017

KomisjaENVI

  Środa, 15

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce

Plan na zimę dla osób starających się o azyl

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie prezydenta Republiki Słowackiej Andreja Kiski

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Termin

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Ildikó Gáll-Pelcz)

Termin

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (na miejsce Alexandra Grafa Lambsdorffa)

Okres przyjmowania aktów delegowanych

A8-0332/2017

 ***I

TRANGesine Meissner

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Karel Pinxten

A8-0336/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Pietro Russo

A8-0337/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Hannu Takkula

A8-0338/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Baudilio Tomé Muguruza

A8-0342/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Bettina Jakobsen

A8-0341/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo

A8-0343/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Iliana Ivanova

A8-0344/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Termin

Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

A8-0236/2017

 ***I

INTASalvatore Cicu

Termin

Rządy prawa na Malcie

Termin

Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO

Termin

Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r.

A8-0308/2017

AFETLaima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein

Termin

Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki

Termin

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce

Debaty15:00 - 23:00

Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r.

Decyzja w sprawie drugiego pakietu dotyczącego mobilności

Termin

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.

A8-0328/2017

PETIMarlene Mizzi

Termin

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska

O-000066/2017

KomisjaENVI

Termin

Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi

A8-0340/2017

EMPLJavi López

Embargo rosyjskie: unijny sektor owoców i warzyw

O-000082/2017

KomisjaAGRI

  Czwartek, 16

Debaty09:00 - 11:50

Wspólna debata - UE-Nowa Zelandia

Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda)

A8-0327/2017

 ***

AFETCharles Tannock

Termin

Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja)

A8-0333/2017

AFETCharles Tannock

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Ustanowienie kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)

A8-0345/2017

 ***I

LIBECecilia Wikström

Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda)

A8-0327/2017

 ***

AFETCharles Tannock

Termin

Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja)

A8-0333/2017

AFETCharles Tannock

Termin

Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju

A8-0334/2017

DEVEMaurice Ponga

Termin

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.

A8-0328/2017

PETIMarlene Mizzi

Termin

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska

Termin

Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi

A8-0340/2017

EMPLJavi López

Debaty15:00 - 16:00

2018 - Rok turystyki UE-Chiny

O-000071/2017

KomisjaCULT

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2017Informacja prawna